-A A +A

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na wykonywaniu kompleksowej diagnostyki chorób nienowotworowych z uwzględnieniem cytogenetycznych badań molekularnych(kod CPV: 85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne). 

Aktualności
Udostępnij