-A A +A

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie sprawowania kompleksowej opieki lekarskiej, stacjonarnej oraz ambulatoryjnej przez lekarzy w Dziale Diagnozy i Terapii Gastroenterologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach

( kod CPV: 851 211 00-4 Ogólne usługi lekarskie )

Aktualności
Udostępnij