-A A +A

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na udzielanie kompleksowej opieki lekarskiej, stacjonarnej oraz ambulatoryjnej w zakresie chorób wewnętrznych przez lekarza internistę w Zakładzie Radioterapii/ Konsultacyjnej Poradni Internistycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ( Kod CPV 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne). Treść w załączniku.

Aktualności
Udostępnij