-A A +A

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii onkologicznej w Klinice Ginekologii ŚCO w Kielcach.

Aktualności
Udostępnij