-A A +A

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na Udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy w Klinice Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach ( kod CPV: 851 211 00-4 Ogólne usługi lekarskie )Treść w załączniku.

Aktualności
Udostępnij