-A A +A

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnych w zakresie radioterapii przez lekarzy w Klinice/ Dziale Radioterapii Świetokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielceach .(

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na Udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnych w zakresie radioterapii przez lekarzy w Klinice / Dziale Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
( kod CPV: 851 211 00-4 Ogólne usługi lekarskie ). Treść w załączeniu.

Aktualności
Udostępnij