-A A +A

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert w zakresie radiologii interwencyjnej w Klinice Chiurgii Onkologicznej ŚCO SPZOZ w Kielcach

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie radiologii interwencyjnej przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie zabiegów wewnątrznaczyniowych i termoablacji w Klinice Chirurgii Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ( Kod CPV 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne). Treść w załączniku.

Aktualności
Udostępnij