-A A +A

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert z dnia 29.11.2021r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert z dnia 29.11.2021r., w związku z ogłoszeniem o otwartym naborze konkursowym dotyczącym wyboru podmiotów leczniczych w ramach projektu pt. Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi- moduł regionalny, nr POWR.05.01.00-00-0031/20, realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach.

Aktualności
Udostępnij