-A A +A

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w w trybie konkursu ofert w Zakładzie Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem Pozytonowej Tomografii Emisyjnej.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu i opisywaniu badań PET/ CT oraz badań scyntygraficznych przez lekarzy w Zakładzie Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach . Treść w załączniku.

Aktualności
Udostępnij