-A A +A

Ogłoszenie o sprzedaży

Ciepłownia Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, 25-739 Kielce, ul. Gwarków 1 posiada do sprzedaży:

Lp.

Nazwa

Dane techniczne

Uwagi:

1.

Sprężarka tłokowa

Sprężarka tłokowa typ A50-380-240. Rok prod. 1994; 
Szt.  1.

Została wycofana z użytkowania w sierpniu 2001 r. z uwagi na wyeksploatowanie - zużycie.

2.

Zbiornik stalowy

Pojemność zbiornika V = 3,7 m3;
Szt. 2.

Zdemontowany i wyłączony z dozoru technicznego w 2017 r.

Pracował jako wymiennik na potrzeby ciepłej wody sanitarnej.

Przedmiotowe urządzenia znajdują się na terenie Ciepłowni.

Informacji na temat przedmiotowych urządzeń udziela pan Ryszard Stokowiec, tel. 41-36-74-442.

Oferty z podaną ceną netto/brutto oddzielną za poszczególne urządzenie w zaklejonych kopertach należy składać do 15.07.2019 r. do godziny 10:00 na adres jak wyżej, do k-ka Ciepłowni.

Aktualności
Udostępnij