-A A +A

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert w zakresie otorynolaryngologii przez lekarza specjalistę w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi ŚCO w Kielcach.

Aktualności
Udostępnij