-A A +A

Ogłoszenie odwołanie konkursu

Odwołanie w całości konkursu ofert na świadczenia zdrowotne, polegające na pełnieniu dyżurów lekarskich w zakresie chirurgii klatki piersiowej przez lekarzy w Klinice/ Dziale Chirurgii Klatki Piersiowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z dnia 12 listopad 2021r.
Kod CPV: 851 211 00-4 Ogólne usługi lekarskie
Treść ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania.

Aktualności
Udostępnij