-A A +A

OGŁOSZENIE z dnia 02 grudnia 2020 roku na wynajem powierzchni 153,96 m kw. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej

OGŁOSZENIE z dnia 02 grudnia 2020 roku

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SP ZOZ w Kielcach , ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, działając na podstawie Ustawy kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964 r (Dz. U. z 1964r, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Zaprasza oferentów do składania i uczestnictwa w przetargu prowadzonym w trybie art. 701 k.c. na wynajem powierzchni 153,96 m. kw. w budynkach P i T2 na poziomie -3.30 Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej (szczegóły w załączniku).

Załącznik: 
Aktualności
Udostępnij