-A A +A

Ogłoszenie z dnia 14 listopada 2018 roku

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach SP. ZOZ, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, działając na podstawie Ustawy kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. z 1964r, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Zaprasza oferentów do składania i uczestnictwa w przetargu prowadzonym w trybie art. 701 k.c. na sprzedaż używanego sprzętu medycznego:

  1. Diatermia ERBE ICC 300 – cena wywoławcza 8 000 zł,
  2. Źródło światła do cytoskopii ACMI – cena wywoławcza 2 000 zł,

 

Sprzęt można oglądać na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii  w Kielcach, przy ul. Artwińskiego 3 , tel.  041 36 74 262  od dnia 15 listopada 2018 roku , w godzinach
od 800 do 1300.

 

  1. oferent może złożyć jedną ofertę na jeden lub kilka sprzętów.
  2. oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego)
  3. Termin składania ofert – do 30 listopada 2018 roku do godziny 1200 w sekretariacie Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych, pokój 212, Budynek Administracyjny ŚCO, ul Artwińskiego 3c, 25-734 Kielce.
  4. Świętokrzyskie Centrum Onkologii zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w całości bądź części bez podania przyczyny.

 

Termin rozstrzygnięcia 4 grudnia 2018 roku. Termin zawarcia umowy 10 grudnia 2018 roku.

Załącznik: 
Aktualności
Udostępnij