-A A +A

OGŁOSZENIE z dnia 20 października 2020 roku

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach sp. zoz, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, działając na podstawie Ustawy kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964 r (Dz. U. z 1964r, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Zaprasza oferentów do składania i uczestnictwa w przetargu prowadzonym w trybie art. 701 k.c. na najem części powierzchnia komina Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3 z przeznaczeniem na montaż anten dla telefonii komórkowej wraz z najmem części gruntu przy kominie pod niezbędne zaplecze techniczne (łącznie do 30 m² powierzchni).

Załącznik: 
Aktualności
Udostępnij