-A A +A

Ogłoszenie z dnia 3 grudnia 2018 roku

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach sp. zoz, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, działając na podstawie Ustawy kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964 r (Dz. U. z 1964r, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Zaprasza oferentów do składania i uczestnictwa w przetargu prowadzonym w trybie art. 701 k.c.na najem części powierzchnia komina Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3.z przeznaczeniem na montaż anten dla telefonii komórkowej wraz z najmem części gruntu przy kominie pod niezbędne zaplecze techniczne ( łącznie 2 x po 30 m² powierzchni )

Z regulaminem przetargu oraz projektem umowy oferenci mogą zapoznać się w pok. 120 Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, ul. Artwińskiego 3c, 25-734 Kielce, tel.  041 36 74 292 od dnia 03 grudnia  2018 roku, w godzinach od 800 do 1300.

  1. Świętokrzyskie Centrum Onkologii przewiduje wynajem dwóch powierzchni pod najem anten wraz z zapleczem
  2. oferent może złożyć tylko 1 ofertę
  3. oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego)
  4. Termin składania ofert – do 10 grudnia 2018 roku do godziny 1200 w sekretariacie Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych, pokój 212, Budynek Administracyjny ŚCO, ul Artwińskiego 3c, 25-734 Kielce.

 

Termin rozstrzygnięcia 13 grudnia 2018 roku. Termin zawarcia umowy 17 grudnia 2018 roku.

Załącznik: 
Aktualności
Udostępnij