-A A +A

Ogłoszenie z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie sprzedaży używanego sprzętu medycznego

OGŁOSZENIE z dnia 30 sierpnia 2021 roku

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach sp. zoz, ul. Artwińskiego 3,        25-734 Kielce, działając na podstawie Ustawy kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964 r            (Dz. U. z 1964r, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.

Zaprasza oferentów do składania i uczestnictwa w przetargu prowadzonym w trybie art. 701 k.c. na sprzedaż używanego sprzętu medycznego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3.

  1. Aparat RTG zabiegowy z ramieniem typu C – producent Philips Polska Sp. z o.o. – cena wywoławcza 25.000,00 złotych
  2. Mikroskop OPMI VARIO – cena wywoławcza 25.000,00 złotych

Sprzęt można oglądać na terenie  Świętokrzyskiego Centrum Onkologii  w Kielcach, przy ul. Artwińskiego 3 , tel.  041 36 74 262  od dnia 31 sierpnia 2021 roku , w godzinach od 800 do 1300 .

  1. oferent może złożyć jedną ofertę na jeden lub kilka sprzętów.
  2. oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego)
  3. Termin składania ofert – do 08 września 2021 roku do godziny 1200 w sekretariacie Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych, pokój 212, Budynek Administracyjny ŚCO, ul Artwińskiego 3c, 25-734 Kielce.
  4. Świętokrzyskie Centrum Onkologii zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w całości bądź części bez podania przyczyny.

Termin rozstrzygnięcia 14 września 2021 roku. Termin zawarcia umowy 20 września 2021 roku.

 

Aktualności
Udostępnij