-A A +A

Pionierski program szczepień dla chorych onkologicznie w ŚCO

Świętokrzyskie Centrum Onkologii będzie realizować program „Szczepienia dla chorych onkologicznie”. To pierwszy w Polsce i w Europie projekt profilaktyczny, którego celem jest zmniejszenie zapadalności na chorobę pneumokokową u chorych z nowotworami litymi i hematologicznymi. Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski podpisał umowę o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii prof. Stanisławem Góździem.

- To niezwykle ważne działanie skierowane do osób chorych onkologicznie w województwie świętokrzyskim – podkreślił podczas spotkania marszałek Andrzej Bętkowski. Projekt  „Szczepienia dla chorych onkologicznie” ma na celu zmniejszenie zapadalności na inwazyjne i nieinwazyjne choroby pneumokokowe o co najmniej 10% poprzez podanie szczepionki dla 5400 osób. Zaplanowane są również działania informacyjno – edukacyjne wśród osób leczonych onkologicznie i ich rodzin (7200 osób) z terenu województwa świętokrzyskiego. Wartość całkowita projektu to 1, 5 miliona złotych, w tym kwota dofinansowania ze środków unijnych to ponad 1, 3 miliona złotych. To pionierskie w skali Polski i Europy rozwiązanie zostało opracowane w Świętokrzyskim Centrum Onkologii i zatwierdzone przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Jak podkreślił prof. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, to historyczny moment w województwie świętokrzyskim. - Leczenie pacjentów chorych na nowotwory sprowadza się do obniżania ich odporności. Jest to ciężki okres w ich życiu, bo ulegają bardzo często infekcjom i muszą przebywać w szpitalach walcząc o życie. Rozwiązaniem tego problemu są szczepienia, które zostały przeprowadzone i udokumentowane w chorobach hematologicznych. Przeprowadzone badania w Świętokrzyskim Centrum Onkologii pozwoliły podjąć kolejny krok, aby rozszerzyć te działania na pacjentów z innymi nowotworami nie hematologicznymi. Bardzo się cieszę, że w Świętokrzyskim Centrum Onkologii są realizowane unikalne w Polsce i Europie projekty naukowe, a nasze badania są publikowane w impaktowanych czasopismach naukowych i poddawane międzynarodowej weryfikacji – dodał prof. Góźdź.

Jak wyjaśnia prof. dr hab. Marcin Pasiarski – kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, który kilka lat temu opracował nowatorski schemat szczepień przeciwko pneumokokowemu zapaleniu płuc dla chorych z przewlekłą białaczką limfocytową, osoby z rozpoznaniem choroby nowotworowej mają upośledzony układ odpornościowy. Dodatkowo leczenie przeciwnowotworowe oparte o chemioterapię i/lub radioterapię pogłębia stan dysfunkcji układu immunologicznego. W konsekwencji wiąże się z tym zwiększona zapadalność chorych onkologicznie na groźne dla zdrowia i życia zakażenia miejscowe i uogólnione, co pogarsza skuteczność leczenia, naraża chorego na przerwanie terapii, a nawet na ryzyko przedwczesnej śmierci. Badania nad nowym schematem szczepień trwały 6 lat, uczestniczyło w nich ponad 100 pacjentów Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚCO. – Uzyskaliśmy u tych pacjentów odpowiedź immunologiczną rzędu 60 %. Dla porównania poprzedni schemat szczepień dawał zaledwie 20 % skuteczność -  mówi prof. Pasiarski.

Z programu bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom szczepionką 13 walentną (PCV – 13) będą mogli skorzystać mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, którzy:

- ukończyli 18 rok życia

- mają rozpoznane nowotwory złośliwe, takie jak – rak płuca, rak sutka, rak trzonu macicy, rak szyjki macicy, rak jelita grubego, rak odbytnicy, rak pęcherza moczowego, przewlekła białaczka limfocytowa

- nie rozpoczęli jeszcze leczenia radykalnego immunochemioterapią

- nie byli szczepieni szczepionką przeciwko pneumokokom

- nie posiadają przeciwskazań lekarskich do szczepienia, w tym przeciwskazań wskazanych przez lekarza prowadzącego leczenie onkologiczne

- wyrażą pisemną zgodę na udział w badaniu

W ramach programu osoby spełniające kryteria włączenia będą szczepione bezpłatnie przeciwko pneumokokom szczepionką 13 walentną (PCV-13), która daje szeroką ochronę przed występującymi w Polsce serotypami pneumokoka. Użycie tej szczepionki ma uzasadnienie zarówno w rejestracji leku, dostępności na polskim rynku oraz rekomendacjach ekspertów (CDC 2017, NACI 2016, IDSA 2013, ACIP 2012, ESMO 2015, ASCO 2015).

Szczepienia dla pacjentów z rozpoznanymi nowotworami litymi i hematologicznymi rozpoczną się w ŚCO za kilka tygodni. Program trwa do końca 2021 roku. Szczegółowe informacje na stronie www.onkol.kielce.pl

Zdjęcia fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Podpis: Podpisanie umowy pomiędzy Andrzejem Bętkowskim – marszałkiem województwa świętokrzyskiego a profesorem Stanisławem Góździem – dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii na dofinansowanie programu „Szczepienia dla chorych onkologicznie”.

Aktualności
Udostępnij