-A A +A

Polska kardio – onkologia doceniona na międzynarodowym forum

Współpracujący ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii prof. Sebastian Szmit został powołany do Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Kardio-Onkologicznego. Profesor Stanisław Góźdź – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii jest w gronie TOP 10 Profesorów, którzy pomogli zbudować polską kardio – onkologię.

Profesor Sebastian Szmit, który został powołany do Zarządu International Cardio-Oncology Society, pracuje w Klinice Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo – Zatorowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, jest również przewodniczącym Zespołu Onkokardiologii działającego w ramach Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych i współpracuje z Zakładem Onkokardiologii ŚCO. Na prośbę władz ICOS wskazał TOP 10 profesorów, zaangażowanych w budowanie polskiej kardio-onkologii. W tym gronie znaleźli się:  profesor Wojciech Jurczak – założyciel Sekcji Kardio – Onkologicznej w Polskiej Grupie Badawczej Chłoniaków, profesor Stanisław Góźdź – założyciel Zespołu  Onkokardiologii w Ogólnopolskim Zrzeszeniu Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, profesor Maciej Krzakowski – krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej, profesor Adam Maciejczyk – prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, profesor Dariusz M. Kowalski – przewodniczący Polskiej Grupy Raka Płuca, profesor Tadeusz Pieńkowski – prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Rakiem Piersi, profesor Adam Torbicki – były prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, profesor Waldemar Banasiak – były prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, profesor Grzegorz Opolski – były konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, profesor Krzysztof J. Filipiak – prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Więcej informacji na oficjalnej stronie towarzystwa: http://ic-os.org/icos-polands/

- Dzięki postępowi medycyny nasi pacjenci żyją z chorobą nowotworową coraz dłużej, ale musimy pamiętać, że leczenie onkologiczne ma też skutki uboczne dla serca. Dlatego zespoły lekarzy onkologów i kardiologów muszą ze sobą współpracować, aby monitorować stan pacjenta zarówno na początku leczenia, w trakcie, a także po zakończeniu, aby chorzy nie umierali z powodu powikłań kardiologicznych – wyjaśnia profesor Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Podkreśla, że działania polskiego środowiska onkologów i kardiologów mogą być przykładem dla innych, ponieważ od początku w tworzenie struktur polskiej kardio-onkologii są zaangażowani specjaliści z wielu dziedzin onkologii i kardiologii.

W Zakładzie Onkokardiologii ŚCO rocznie udzielanych jest ponad 5 tysięcy porad i konsultacji kardiologicznych pacjentom leczonym w trybie ambulatoryjnym oraz w klinikach. Z ŚCO współpracuje ściśle pododdział kardioonkologiczny w szpitalu w Starachowicach, gdzie trafiają pacjenci w stanie ostrym, wymagający zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej – przede wszystkim chorzy, u których doszło do zaostrzenia choroby wieńcowej, z zawałami serca, zdekompensowaną niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu i przewodnictwa, zatorowością płucną.

Na zdjęciu: Profesor Stanisław Góźdź 26 września 2019 r. współprzewodniczył razem z prof. Waldemarem Banasiakiem (w środku) i prof. Sebastianem Szmitem sesji kardio-onkologii w trakcie trwającego w Katowicach Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Profesor Stanisław Góźdź 26 września 2019 r. współprzewodniczył razem z prof. Waldemarem Banasiakiem (w środku) i prof. Sebastianem Szmitem sesji kardio-onkologii w trakcie trwającego w Katowicach Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Aktualności
Udostępnij