-A A +A

Ponad 2 mln zł dla ŚCO na walkę z COVID-19: diagnostyka i mikrochirurgia

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął 24 czerwca decyzję o zwiększeniu zakresu rzeczowego projektu realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w ramach tzw. tarczy zdrowotnej czyli unijnych funduszy przeznaczonych dla świętokrzyskich placówek służby zdrowia na walkę z COVID-19 – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupi echokardiograf z możliwością wykonywania badania ultrasonograficznego tkanki płucnej. Sprzęt będzie wykorzystywany w diagnostyce i ocenie przebiegu COVID-19 u chorych z rozpoznaniem nowotworu. Szpital kupi również narzędzia i sprzęt niezbędny do wprowadzenia chirurgii rekonstrukcyjnej opartej na przeszczepach tkankowych z mikrozespoleniami naczyniowymi.

– Dzięki temu będziemy mogli wykonywać rekonstrukcje tkanek u chorych na nowotwory jamy ustnej i gardła środkowego wykorzystując do przeszczepów fragmenty mięśnia udowego pobrane wraz z płatem skóry i naczyniami krwionośnymi – mówi dr Sławomir Okła, kierownik Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi ŚCO. Jak podkreśla, zachorowania w tej grupie nowotworów dynamicznie rosną. Rocznie w Świętokrzyskim Centrum Onkologii leczonych jest około 30-50 pacjentów wymagających rozległych amputacji i rekonstrukcji z powodu nowotworów jamy ustnej i gardła środkowego. Pandemia spowodowała, że ośrodki wykonujące tego rodzaju zabiegi znacznie ograniczyły swoją działalność. – Żeby nie zostawiać pacjentów bez możliwości leczenia, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie tej metody w Świętokrzyskim Centrum Onkologii – dodaje dr Okła.

Ośrodek ma doświadczenie w chirurgii rekonstrukcyjnej opartej na przeszczepach tkankowych. W Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi ŚCO wykonywane są rekonstrukcje z wykorzystaniem przeszczepów z płata mięśnia piersiowego uszypułowanych na naczyniach. Nowy zestaw narzędzi i sprzętu do mikrochirurgii umożliwi wykonywanie przeszczepów odległych z mikrozespoleniami naczyń i nerwów. Łącznie na zakup nowego sprzętu medycznego ŚCO otrzyma środki unijne w wysokości ponad 2 mln zł.

Zakup sprzętu dla WSzZ oraz dla ŚCO realizowany będzie w  ramach projektu „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 z Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.

Aktualności
Udostępnij