-A A +A

Porozumienie w sprawie informatyzacji placówek medycznych

Świętokrzyskie Centrum Onkologii podpisało 21 września porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa  Świętokrzyskiego”.

Celem projektu jest umożliwienie placówkom medycznym będącym samodzielnymi publicznymi zakładami opieki medycznej prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami ustawowymi. Wdrażane rozwiązanie poprawi również komunikację pomiędzy pacjentami a placówkami medycznymi. W uroczystym podpisaniu porozumienia na realizację tego projektu uczestniczyli Agata Binkowska – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Ewelina Gładki – dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWŚ oraz dyrektorzy 20 placówek medycznych z całego województwa świętokrzyskiego. Projekt  będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1. Rozwój e-społeczeństwa.

Aktualności
Udostępnij