-A A +A

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski w ŚCO

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski odwiedzili Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Światowym Dniu Walki z Rakiem. Wizyta dotyczyła podsumowania pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, zwiększenia nakładów na walkę z chorobami nowotworowymi oraz przygotowywanego projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej.

Goście uczestniczyli w zdalnym posiedzeniu Krajowej Rady ds. Onkologii oraz odpowiadali na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej.

Większe nakłady na walkę z rakiem

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zwiększenie nakładów na walkę z chorobami nowotworowymi w Polsce. Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, w 2021 roku wydatki na onkologię sięgną około 12 mld złotych. W 2022 roku budżet zaplanowany na walkę z rakiem ma wynosić blisko 13 mld zł. - Rozmawialiśmy dzisiaj także o tarczy dla sektora walki z rakiem i na pewno będziemy tutaj dalej kierowali dodatkowe środki na walkę z rakiem – powiedział premier podczas konferencji prasowej.

Pilotaż KSO również w innych województwach

Minister Adam Niedzielski poinformował, że pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej zostanie rozszerzony na pozostałe województwa, ponieważ to rozwiązanie organizacyjne jest optymalne dla pacjentów. Jak wyjaśnił, po wejściu w życie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, zacznie funkcjonować wystandaryzowana ścieżka postępowania z pacjentem onkologicznym według najnowszych zdobyczy medycyny. Pacjent z diagnozą nowotworu złośliwego będzie konsultowany na poziomie regionalnego ośrodka onkologicznego oraz ośrodka koordynującego. Celem jest kompleksowe, wysokojakościowe leczenie dostępne dla pacjenta niezależnie od miejsca zamieszkania. - Pacjent nie może czuć się zagubiony w systemie. Każdy będzie miał swojego koordynatora leczenia. Przeprowadzi on chorego przez proces diagnostyki, konsylium, proces terapeutyczny i rehabilitację ponowotworową – tłumaczył minister zdrowia.

Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej zostanie przygotowany do końca marca 2021 r., natomiast w życie wejdzie w 2022 roku, aby ośrodki medyczne mogły przygotować się do spełniania określonych w ustawie standardów jakościowych.

Polski pacjent ma gorzej na starcie, ale KSO daje nadzieję

Profesor Stanisław Góźdź – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, wyjaśnił, że wyniki leczenia nowotworów (przeżywalność) w Polsce są gorsze od uzyskiwanych w innych krajach europejskich, ponieważ inny jest stan zdrowotny pacjentów rozpoczynających leczenie onkologiczne. – Na północy i zachodzie Europy 70 proc. pacjentów trafia do onkologa w momencie, gdy proces nowotworowy jest w niskim stopniu zaawansowania a u nas jest 70 proc. już w okresie rozsiewu procesu nowotworowego. Dlatego nasze wyniki są gorsze, bo mamy pacjentów w wyższym stadium procesu nowotworowego, a tu nie możemy odnieść tak spektakularnych sukcesów jak w chorobie o niskim zaawansowaniu - powiedział profesor Góźdź. Poprawę wyników leczenia chorób nowotworowych w Polsce ma przynieść wprowadzenie Krajowej Sieci Onkologicznej. – Krajowa Sieć Onkologiczna zapewni powstanie realnej opieki nad pacjentami, pełną koordynację i kompleksowość leczenia. Pacjent przestaje być wolnym elektronem, który krąży w błędnym systemie, bo ma swojego koordynatora – wyjaśnił profesor podkreślając, że na rozwiązaniu, które wnosi do opieki onkologicznej koordynację, kompleksowość, ujednolicenie standardów diagnostyki oraz monitorowanie wyników leczenia, zyskuje przede wszystkim pacjent.  Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej rozpoczął się w województwie świętokrzyskim w lutym 2019 roku. Świętokrzyskie Centrum Onkologii – jako wojewódzki ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące: Szpital Św. Łukasza w Końskich, Szpital w Starachowicach, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach oraz SPZOZ w Staszowie objęły nim 3161 pacjentów. Pilotaż KSO dotyczy pięciu rodzajów nowotworów: raka piersi, raka płuca, raka jajnika, raka jelita grubego i raka gruczołu krokowego.

 

Aktualności
Udostępnij