-A A +A

Profesor Stanisław Góźdź już profesorem belwederskim

Profesor Stanisław Góźdź – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii otrzymał 2 kwietnia z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy akt nominacji profesorskiej.

Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Razem z profesorem Stanisławem Góździem akty nominacyjne odebrało 64 nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki. Tytuł profesora nadawany jest osobom ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, odznaczającym się wyjątkowymi osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi.

Profesor nauk medycznych Stanisław Góźdź jest absolwentem Akademii Medycznej w Białymstoku, specjalistą onkologii klinicznej i radioterapii, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie onkologii klinicznej. Od 2003 roku zasiada w gronie ekspertów Ministerstwa Zdrowia, a w 2006 roku został powołany do Radny Naukowej przy ministrze zdrowia. Jest wiceprezesem Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, a także konsultorem Dykasterii Papieskiej Rady do spraw Służby Zdrowia i Ludzi Chorych.

W latach 80 tworzył od podstaw Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach i budował jego kadrę, opierając się na pochodzących z regionu świętokrzyskiego specjalistach. Od początku powstania szpitala jest jego dyrektorem, rozwijając i dostosowując ŚCO do potrzeb pacjentów, wprowadzając nowoczesne technologie medyczne, metody diagnostyki, leczenia i rehabilitacji (Świętokrzyskie Centrum Onkologii jako drugi szpital w Polsce uzyskało akredytację Światowego Towarzystwa Senologicznego w zakresie kompleksowej diagnostyki, leczenia i rehabilitacji raka piersi dla Breast Cancer Unit oraz akredytację Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej – ESGO - dla Kliniki Ginekologii w zakresie kompleksowej diagnostyki, leczenia i rehabilitacji nowotworów kobiecego narządu rodnego).

Służbę na rzecz pacjenta onkologicznego dzieli z pracą dydaktyczną -  jest profesorem Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zaangażowany społecznie: w latach 2006 – 2018 sprawował mandat radnego Rady Miasta Kielc opiniując m.in. miejskie programy szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom, meningokokom i wirusowi HPV. W 1995 roku został uhonorowany Nagrodą Miasta Kielc, a w 2009 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Nominację profesorską odebrał w gronie najbliższej rodziny. Towarzyszył mu także profesor Szewach Weiss, były ambasador Izraela w Polsce, prywatnie przyjaciel.

- To dzisiejsze wydarzenie nie jest tylko moim osobistym sukcesem, ale komponuje się w całość z zaangażowaniem wielu osób tworzących Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Dziękuję mojej rodzinie za cierpliwość i wyrozumiałość. Dziękuję moim pracownikom za to, że realizują się w służbie dla chorego onkologicznie, że praca w Centrum to nie tylko ich codzienność, ale również wolność i pasja, owocująca dorobkiem naukowym – powiedział profesor Stanisław Góźdź przypominając, że już sześcioro pracowników ŚCO uzyskało tytuły doktora habilitowanego.

Prezydent RP Andrzej Duda wręcza profesorowi Stanisławowi Góździowi akt nominacji. Pałac Prezydencki, 2 kwietnia 2019 r.

Foto Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP 

Prezydent RP Andrzej Duda wręcza profesorowi Stanisławowi Góździowi akt nominacji. Pałac Prezydencki, 2 kwietnia 2019r. Foto Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP
Prezydent RP Andrzej Duda wręcza profesorowi Stanisławowi Góździowi akt nominacji. Pałac Prezydencki, 2 kwietnia 2019r. Foto Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP
Prezydent RP Andrzej Duda wręcza profesorowi Stanisławowi Góździowi akt nominacji. Pałac Prezydencki, 2 kwietnia 2019r. Foto Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP
Aktualności
Udostępnij