-A A +A

Profesor Stanisław Góźdź uhonorowany na III Warszawskiej Konferencji Onkologicznej

2 marca podczas III Warszawskiej Konferencji Onkologicznej profesor Stanisław Góźdź – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii został uhonorowany specjalnym medalem jubileuszowym z okazji 85 – lecia otwarcia w Warszawie Instytutu Radowego im. Marii Skłodowskie – Curie.

Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie przy wsparciu Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego. Jej celem była wymiana doświadczeń i nakreślenie wyzwań stojących obecnie przed onkologią w Polsce, m.in. podsumowanie funkcjonowania pakietu onkologicznego i proponowanych zmian. Za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej na rzecz ochrony zdrowia publicznego oraz w działalności naukowo-badawczej w dziedzinie nauk medycznych Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski profesora Macieja Krzakowskiego – konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski doktora Andrzeja Cichockiego – kierownika Oddziału Chirurgii w COI i profesora  Piotra Rutkowskiego – kierownika Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków COI w Warszawie.

Konferencja była również okazją do wspomnień i uhonorowania jubileuszowymi medalami lekarzy zasłużonych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie. Wśród zasłużonych znalazł się profesor Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Jak podkreśla profesor Stanisław Góźdź, w Instytucie Onkologii przy Wawelskiej i Centrum Onkologii na Ursynowie wszystko się zaczęło. – Instytut i Centrum Onkologii były ukochanymi dziećmi profesora Tadeusza Koszarowskiego, ojca polskiej onkologii, wspaniałego lekarza, który opracował założenia sieci regionalnych ośrodków onkologicznych. Tutaj uczyła się cała polska onkologia, moje pokolenie onkologów, tutaj również zdobywali specjalizacje moi lekarze ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Cały czas pozostajemy w kontakcie z naszym Instytutem – matką. Możemy jako onkolodzy być dumni, że mamy taką unikalną polską specjalność jak sieć ośrodków onkologicznych z czuwającym nad nią merytorycznie Instytutem i Centrum Onkologii – mówi.

Instytut Radowy przy ul. Wawelskiej
Otwarcie Instytutu Radowego, 1932r. Maria Skłodowska - Curie sadzi jedno z sześciu pamiątkowych drzew w ogrodzie Instytutu
Prof. dr hab. n. med.Tadeusz Koszarowski, twórca koncepcji polskiej sieci wielospecjalistycznych centrów onkologii
Aktualności
Udostępnij