-A A +A

Profesor Stanisław Góźdź w Komitecie Sterującym KSO

Minister Zdrowia powołał Komitet Sterujący do spraw monitorowania programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej. Wśród ekspertów Komitetu Sterującego jest również profesor dr hab. nauk medycznych Stanisław Góźdź – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, wiceprezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych.

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw monitorowania programu pilotażowego KSO informuje, że W skład Komitetu wchodzą: Przewodniczący Komitetu – Agnieszka Beniuk-Patoła – Zastępca Dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia; oraz członkowie Komitetu, a wśród nich przedstawiciele Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, organizacji pacjentów onkologicznych, Centrali NFZ, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także dyrektorzy Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Centrum Onkologii (gdzie rok temu ruszył pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej), dyrektorzy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Białostockiego Centrum Onkologii w województwie podlaskim i pomorskim (gdzie pilotaż KSO właśnie się rozpoczął), przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

Do zadań Komitetu Sterującego należy:

1) monitorowanie i nadzór nad przebiegiem programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, w tym nadzór nad badaniem satysfakcji pacjentów z zakresu opieki onkologicznej sprawowanej w ramach sieci onkologicznej;

2) analiza przygotowanych przez ekspertów zewnętrznych analiz, ekspertyz lub audytów z realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej;

3) przygotowanie raportu końcowego z prac Komitetu oraz z realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, zawierającego wnioski z oceny pilotażu;

4) zebranie know-how niezbędnego do wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej;

5) podsumowanie badania satysfakcji pacjenta z zakresu opieki onkologicznej sprawowanej w ramach sieci onkologicznej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na stosunek personelu medycznego do pacjenta, warunki socjalno-bytowe pacjenta, podmiotowe traktowanie pacjenta w podejmowaniu świadomych decyzji terapeutycznych oraz przestrzeganie praw pacjenta.

Pełna treść zarządzenia Ministra Zdrowia w załączniku:

http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2020/13/journal/5947

Aktualności
Udostępnij