-A A +A

Profesor Stanisław Góźdź w Krajowej Radzie ds. Onkologii

Profesor Stanisław Góźdź – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii został powołany przez Ministra Zdrowia do Krajowej Rady ds. Onkologii.

Do zadań Krajowej Rady ds. Onkologii należy monitorowanie realizacji programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030”, zwanego dalej „NSO”, w tym: ocena realizacji zadań w ramach NSO, analiza efektów realizacji zadań w ramach NSO, opracowywanie oraz przekazywanie ministrowi zdrowia propozycji zmian w zakresie realizacji zadań w ramach NSO.

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.05.2020 Przewodniczącym Rady jest Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej. Wśród członków Rady są między innymi: przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia nadzorujący pracę Rady, konsultanci krajowi w dziedzinach dotyczących onkologii, chirurgii, rehabilitacji, medycyny rodzinnej i pielęgniarstwa onkologicznego, wskazani  przez ministra zdrowia konsultanci wojewódzcy ds. onkologii klinicznej i chirurgii onkologicznej a także Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Kierownik Zakładu Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –Państwowego Instytutu Badawczego, przedstawiciel Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, przedstawiciel Krajowego Rejestru Nowotworów, przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (pełny skład Rady dostępny w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia).

Profesor nauk medycznych Stanisław Góźdź jest specjalistą onkologii klinicznej i radioterapii, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie onkologii klinicznej. Od 2003 roku zasiada w gronie ekspertów Ministerstwa Zdrowia, a w 2006 roku został powołany do Rady Naukowej przy ministrze zdrowia. Jest wiceprezesem Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, członkiem Komitetu Sterującego do spraw monitorowania programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, wiceprezesem Polskiej Unii Onkologii, ekspertem do spraw onkologii Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (agendy WHO), a także konsultorem Dykasterii Papieskiej Rady do spraw Służby Zdrowia i Ludzi Chorych. W latach 80 tworzył od podstaw Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. Od początku powstania szpitala jest jego dyrektorem, rozwijając i dostosowując ŚCO do potrzeb pacjentów, wprowadzając nowoczesne technologie medyczne, metody diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Służbę na rzecz pacjenta onkologicznego dzieli z pracą dydaktyczną -  jest wykładowcą Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kieruje Zakładem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów. Współpracuje z wieloma krajowymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi (m.in. International Agency for Research on Cancer w Lyonie, Instituto Nazionale Tumori w Mediolanie). Uczestniczył bądź uczestniczy w kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektach i programach naukowych.

prof.dr hab.n.med. Stanisław Góźdź dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
Aktualności
Udostępnij