-A A +A

Profesor Stanisław Góźdź w nowej Radzie Naukowej przy Ministrze Zdrowia

Profesor Stanisław Góźdź – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii został powołany na kolejną kadencję do Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

Zgodnie z opublikowanym 16 sierpnia 2019 r. nowym zarządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia profesor Stanisław Góźdź znalazł się wśród 46 autorytetów naukowych zasiadających w Radzie. W skład Rady wchodzą:

• Prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż - przewodniczący
• Prof. dr hab. Leszek Pączek - zastępca przewodniczącego
• Prof. dr hab. Sławomir Majewski - sekretarz

oraz wymienieni z imienia i nazwiska w zarządzeniu 43 inni członkowie zasiadający w Radzie. Pełna treść zarządzenia i skład Rady Naukowej dostępne w pdf.

Profesor nauk medycznych Stanisław Góźdź jest absolwentem Akademii Medycznej w Białymstoku, specjalistą onkologii klinicznej i radioterapii, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie onkologii klinicznej. Od 2003 roku zasiada w gronie ekspertów Ministerstwa Zdrowia, a w 2006 roku został powołany do Rady Naukowej przy ministrze zdrowia. Jest wiceprezesem Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, wiceprezesem Polskiej Unii Onkologii, ekspertem do spraw onkologii Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (agendy WHO), a także konsultorem Dykasterii Papieskiej Rady do spraw Służby Zdrowia i Ludzi Chorych. W latach 80 tworzył od podstaw Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach i budował jego kadrę. Od początku powstania szpitala jest jego dyrektorem, rozwijając i dostosowując ŚCO do potrzeb pacjentów, wprowadzając nowoczesne technologie medyczne, metody diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Służbę na rzecz pacjenta onkologicznego dzieli z pracą dydaktyczną -  jest profesorem Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kieruje Zakładem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów. Współpracuje z wieloma krajowymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi (m.in. International Agency for Research on Cancer w Lyonie, Instituto Nazionale Tumori w Mediolanie). Uczestniczył bądź uczestniczy w 23 krajowych i międzynarodowych projektach i programach naukowych.

Prof. dr hab. Stanisław Góźdź
Aktualności
Udostępnij