-A A +A

Profilaktyka onkologiczna w gwiazdkowym prezencie

Świętokrzyskie Centrum Onkologii podpisało 22 grudnia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego umowy na dofinansowanie promocji badań w zakresie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Łączna wartość projektów, które będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, wynosi 5,8 mln zł (w tym dofinansowanie z UE 5,2 mln złotych).

Jak poinformował Andrzej Bętkowski – marszałek województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, wraz z partnerami, będzie realizowało cztery projekty, które rozpoczną się w marcu 2021 r., a zakończą w czerwcu 2023 r. Dwa projekty, dotyczące profilaktyki raka piersi, będą realizowane w subregionach północnym oraz południowym woj. świętokrzyskiego. Kolejne dwa, skoncentrowane na profilaktyce raka szyjki macicy, również będą realizowane w dwóch częściach województwa. - Te cztery projekty złożą się na kompleksowy program, wspierający zdrowie pań z naszego regionu – dodał marszałek.

Głównym realizatorem zadań będzie Świętokrzyskie Centrum Onkologii w partnerstwie z Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach, Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Wodzisławiu i Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krasocinie oraz organizacjami pacjenckimi: Świętokrzyskim Klubem Amazonki i Stowarzyszeniem na rzecz walki z rakiem jajnika Niebieski Motyl.

- Pieniądze wydawane na profilaktykę to najlepiej wydane pieniądze – powiedział profesor Stanisław Góźdź – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. - Mimo, że jest pandemia, nie narzekamy, że się nie da. Czas zawsze jest zły. Trzeba jednak brać los w swoje ręce i działać. Mając dzięki władzom województwa podstawy materialne, mając sprawdzony zespół profilaktyki, możemy działać. Efekty nie są widoczne od razu, bo to benedyktyńska praca u podstaw, trzeba jeździć do miasteczek i wsi, spotykać się z samorządami, które  są dla nas partnerami, ale to najlepiej wydane pieniądze w ochronie zdrowia. My nie poprawimy naszych wyników, nawet dzięki najnowszemu sprzętowi, jeśli pacjenci będą się do nas zgłaszać w IV stopniu zaawansowania. Ale właśnie dzięki profilaktyce, dzięki wczesnemu wykrywaniu nowotworów, możemy tych ludzi uratować. A nasze województwo jest liderem w Polsce we wszystkich działaniach profilaktycznych.

Celem nowych projektów jest zachęcenie co najmniej 18,7 tys. kobiet do zgłoszenia się na badania profilaktyczne w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy oraz Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi finansowanych przez NFZ. Działania informacyjno edukacyjne będą prowadzone również wobec 7,6 tys. osób z otoczenia kobiet (ich mężów, braci, synów, partnerów – aby także oni motywowali kobiety do wykonywania badań profilaktycznych). Zaplanowano także profilaktyczne szkolenia dla 160 lekarzy z POZ. Projektom będzie towarzyszyła kampania informacyjna w mediach i na portalach społecznościowych, kolportaż plakatów, ulotek i broszur edukacyjnych.

- Zgłaszalność na bezpłatne badania mammograficzne w regionie świętokrzyskim oscyluje wokół 35 procent uprawnionych pań – powiedziała wicemarszałek Renata Janik, podczas oficjalnego podpisania umów na dofinansowanie projektów. - W przypadku cytologii ten odsetek wynosi około 20 procent. W innych krajach europejskich z cytologii korzysta dużo więcej pań - w Wielkiej Brytanii to 78 procent, zaś w Szwecji 90 procent. Dlatego potrzebujemy takich projektów, które skutecznie zachęcą mieszkanki naszego regionu do zadbania o swoje zdrowie. Temu posłużą zaplanowane w projektach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, szeroko zakrojone działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne. Będą one formą odpowiedzi na obawy wielu kobiet, bo z ankiet, przeprowadzonych przez ŚCO wynika, że panie często myślą stereotypowo: „będą kolejki”, „nikt się mną nie zajmie”, „nie mam na to czasu”, „lepiej nie wiedzieć”.

W projektach zaplanowano szereg ułatwień dla pań, które zdecydują się skorzystać z badań, m.in.:

  • infolinię, przez którą będzie można zarejestrować się na badanie, ustalić dogodny czas i miejsce badania,
  • bezpłatny transport na badania,
  • indywidualne konsultacje dotyczące badań,
  • możliwość wykonania mammografii i cytologii w mobilnym punkcie (cytobusie i cytomammobusie) w pobliżu miejsca zamieszkania pacjentki,
  • zapewnienie na czas wykonania badania opieki nad osobą niesamodzielną pozostającą pod opieką uczestniczki projektu.

To kolejne projekty dotyczące profilaktyki onkologicznej, które będzie realizowało Świętokrzyskie Centrum Onkologii, wsparte funduszami unijnymi w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego. Do tej pory ŚCO prowadziło 10 tego rodzaju projektów: cztery dotyczące wsparcia profilaktyki raka piersi i pięć dotyczących promocji profilaktyki raka szyjki macicy oraz program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dedykowany pacjentom onkologicznym. Łączna wartość tych projektów opiewa na ponad 16,8 mln zł.

- Takie długofalowe działania mają sens – ocenia dr Leszek Smorąg, ginekolog onkolog, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej ŚCO. - Dzięki realizowanym w latach 2017-2019 podobnym projektom udało się w województwie świętokrzyskim istotnie zwiększyć zgłaszalność na profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne. Dla porównania: w 2016 r. cytologię wykonywało w Polsce 20,55% uprawnionych kobiet (taka sama zgłaszalność była w województwie świętokrzyskim). W 2018 r., po pełnym roku prowadzenia działań promujących profilaktykę, województwo świętokrzyskie jako jedyne w Polsce zanotowało wzrost zgłaszalności na cytologię na poziomie 21,06 % . W tym czasie średnia zgłaszalność w Polsce spadła do 17,8 %. – W wyniku pandemii jeszcze mniej kobiet korzysta z profilaktycznej cytologii, obecnie średnia zgłaszalność na to badanie wynosi w Polsce 13,92 %. W województwie świętokrzyskim ciągle jeszcze utrzymuje się wysoko, na poziomie 19,82% - wyjaśnia dr Leszek Smorąg. Średnia zgłaszalność na mammografię wynosiła w 2018 roku w Polsce 39,26%, w województwie świętokrzyskim - 42,24%. Obecnie na 1 grudnia 2020r. średnia zgłaszalność na mammografię spadła w Polsce do 34,54 % , natomiast w województwie świętokrzyskim jest utrzymuje się wciąż powyżej średniej, na poziomie 34,78% .

Aktualności
Udostępnij