-A A +A

Relikwie św. Faustyny w ŚCO

Pacjenci Świętokrzyskiego Centrum Onkologii mogą modlić się w szpitalnej kaplicy przy relikwiach świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Uroczystość przekazania relikwii świętej mistyczki odbyła się 13 lutego.

Relikwie I stopnia (ex ossibus – z kości), umieszczone w relikwiarzu, wraz z certyfikatem poświadczającym ich autentyczność przekazała profesorowi Stanisławowi Góździowi - dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii siostra Petra Kowalczyk – Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach, gdzie znajduje się sanktuarium Miłosierdzia Bożego i grób siostry Faustyny Kowalskiej. Był to dar za uratowanie życia siostry Rafaeli ze Zgromadzenia, która leczyła się w ŚCO.

- Dziękuję za ten dar w imieniu pacjentów i pracowników naszego szpitala. Kaplica to miejsce, gdzie człowiek przytłoczony chorobą nowotworową znajduje wytchnienie w cierpieniu. Tu może zawierzyć Bogu swoje lęki i obawy, znaleźć ukojenie dzięki łasce wiary – powiedział profesor Stanisław Góźdź. Podkreślił, że na nowotwory zapada coraz więcej ludzi, ale dzięki postępowi medycyny choroby nowotworowe stają się schorzeniami przewlekłymi. Podziękował Matce Generalnej Zgromadzenia za to, że pacjenci ŚCO mogą modlić się przy kopii relikwiarza z Łagiewnik.

Uroczystej mszy świętej, w której wzięli udział pacjenci i pracownicy ŚCO, przewodniczył ksiądz biskup Jan Piotrowski, ordynariusz diecezji kieleckiej. W homilii podkreślił rolę odwagi i zaufania pokładanego w Bogu, zwłaszcza w chwilach trudnych i w cierpieniu. Podczas modlitwy wiernych modlono się w intencji pracowników i pacjentów ŚCO oraz ich rodzin.

Siostra Faustyna Kowalska (1905 – 1938) należała do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Jest jednym z najbardziej znanych i lubianych mistyków Kościoła Katolickiego, apostołką Bożego Miłosierdzia. Chorowała na gruźlicę płuc i przewodu pokarmowego. Doświadczała mistycznych stanów i objawień. Swoje prywatne objawienia dotyczące Bożego Miłosierdzia spisywała w „Dzienniczku” (po jej śmierci wydany drukiem). Według zawartych w jej „Dzienniczku” wskazówek Jezusa został namalowany obraz „Jezu, ufam Tobie”, ułożona została modlitwa w Godzinę Śmierci Jezusa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. W kaplicy pod wezwaniem Krzyża Świętego w ŚCO znajdują się również relikwie św. Ojca Pio i św. Jana Pawła II.

Aktualności
Udostępnij