-A A +A

ŚCO w terenie: 15 sierpnia, Chęciny - niedziela z profilaktyką onkologiczną

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza w niedzielę, 15 sierpnia do Chęcin na bezpłatne badania cytologiczne i diagnostykę wirusa HPV – DNA oraz na konsultacje dietetyczne, edukację i profilaktykę.

15 sierpnia podczas uroczystego otwarcia Parku Miejskiego w Chęcinach zespół Zakładu Profilaktyki Onkologicznej ŚCO oraz cytobus – mobilny gabinet położnej ŚCO zapraszają mieszkańców miasta i gości na bezpłatne badania i konsultacje. Czekamy na parkingu przy hali sportowej Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach.

W cytobusie - mobilnym gabinecie położnej ŚCO, w godzinach 12.00-18.00 będzie można wykonać bezpłatnie:

  • cytologię konwencjonalną i na podłożu płynnym – bezpłatne dwa badania podczas jednej wizyty, przeznaczone dla pań w wieku 25-59 lat, w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy,
  • diagnostykę molekularną wirusa HPV (wirus HPV jest głównym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy) – w ramach pilotażowego programu realizowanego przez ŚCO,  badanie przeznaczone dla kobiet w wieku 30 - 59 lat. Uwaga! Badanie HPV – DNA nie jest badaniem na życzenie. O tym, czy pacjentka zostanie zakwalifikowana do pilotażowych badań HPV-DNA zdecyduje losowo system informatyczny po wprowadzeniu jej danych.

Rejestracja na badania pod numerem telefonu: 609 99 00 33. Ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne panie wchodzące do cytobusa powinny zasłaniać usta i nos maseczką, przed wejściem obowiązuje dezynfekcja rąk i pomiar temperatury. Należy mieć ze sobą dokument z numerem PESEL

Diagnostyka w cytobusie ŚCO jest całkowicie bezpieczna. Personel został zaszczepiony przeciwko COVID-19, przestrzega zaleceń przeciwepidemicznych, stosuje środki ochrony indywidualnej, płyn do dezynfekcji. Wymaz cytologiczny jest pobierany przy pomocy jednorazowych sterylnych zestawów, po każdym badaniu fotel ginekologiczny jest dezynfekowany. Pacjentki są umawiane na konkretną godzinę. W specjalistycznym pojeździe mieści się gabinet położnej, w którym znajduje się fotel ginekologiczny i niezbędne wyposażenie oraz wydzielona kabina higieny intymnej z bidetem i bieżącą wodą, aby pacjentka mogła się rozebrać i przygotować do badania.

W namiocie ŚCO, w godz. 12.00-18.00 bezpłatnie będą dostępne:

  • analiza składu ciała, pomiar tkanki tłuszczowej i BMI
  • konsultacje dietetyczne
  • pomiar ciśnienia tętniczego
  • nauka samobadania piersi na fantomach
  • edukacja w zakresie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy

Badania będą wykonywane w ramach realizowanych przez ŚCO projektów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Profilaktyka raka piersi – subregion północny RPSW.08.02.02 -26-0001/20; Profilaktyka raka szyjki macicy – subregion północny RPSW.08.02.02-26-0002/20). Projekty są przeznaczone dla mieszkanek województwa świętokrzyskiego. Z bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych może skorzystać ponad 18,7 tys. kobiet w wieku 25 – 59 lat (cytologia) i 50 – 69 lat (mammografia). Partnerami ŚCO w tych projektach są: Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach,  Stowarzyszenie na rzecz walki z rakiem jajnika Niebieski Motyl i Świętokrzyski Klub Amazonki w Kielcach. Więcej informacji o projektach:

https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/subregion-polnocny

https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/subregion-polnocny-0

Aktualności
Udostępnij