-A A +A

ŚCO: Warsztaty Chirurgii Piersi pod znakiem mastektomii profilaktycznej

26 chirurgów onkologów z całej Polski uczestniczyło w IX Warsztatach Chirurgii Piersi w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Tematem przewodnim dwudniowych (12-13 kwietnia) kursów mistrzowskich były profilaktyczne mastektomie z jednoczasową rekonstrukcją oraz zabiegi symetryzacji piersi.

Chirurdzy mogli doskonalić swoje umiejętności wykonując mastektomie profilaktyczne, mastektomie podskórne prepektoralne z jednoczasową rekonstrukcją przy pomocy implantów osadzonych na siatkach z materiałów syntetycznych i ADM (biologicznych siatkach z macierzy kolagenowej) oraz zabiegi symetryzacji piersi u pacjentek po wcześniejszych rekonstrukcjach. Pracowały dwa zespoły operacyjne, pozostali lekarze mogli obserwować zabiegi, podpatrywać triki, zadawać pytania. W warsztatach brali udział chirurdzy onkolodzy i chirurdzy plastyczni z Gdańska, Poznania, Wrocławia, Warszawy, Łodzi. Podczas dwudniowego kursu zoperowano sześć pacjentek. Najmłodsza miała 28 lat, najstarsza 47 lat.

Tematem wiodącym warsztatów i wykładów teoretycznych były mastektomie profilaktyczne wraz z rekonstrukcją u pacjentek z mutacją genu BRCA1, BRCA2, które od marca 2019 roku są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W Polsce żyje około 100 tys. kobiet z mutacją genu BRCA1, BRCA2. 80 proc. z nich zachoruje w ciągu swojego życia na raka piersi.

- Jeśli usuniemy im gruczoł piersiowy, zredukujemy o 95 procent ryzyko zachorowania na raka piersi. Praktycznie możemy pacjentce, która ma wyrok śmierci, uratować życie – tłumaczy dr Marek Budner, dyrektor Breast Unit w Bad Saarow w Niemczech, który od początku współpracuje z ŚCO w zakresie warsztatów chirurgii piersi.  - W tym przypadku profilaktyka, mammografia rezonans i inne badania nie zmniejszają ryzyka zachorowania na raka piersi. U nich najważniejszym elementem jest usunięcie gruczołu piersiowego i odpowiednie zrekonstruowanie piersi – dodaje dr Budner.

Mastektomia profilaktyczna oznacza usunięcie gruczołu piersiowego z pozostawieniem skóry i podskórnej tkanki tłuszczowej oraz węzłów chłonnych. Miejsce po usuniętym gruczole piersiowym wypełnia się protezą lub tkankami własnymi pacjentki.  Jak wyjaśnia prof. Jerzy Jankau z Kliniki Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który zaznajamiał uczestników warsztatów z technikami plastyki piersi, chodzi o to, żeby nie tylko usunąć raka, ale aby tak pierś zrekonstruować, żeby wyglądała możliwie jak najlepiej. – Lekarz powinien określić pacjentce całokształt pomocy. Każda kobieta może mieć zabieg wykonany, ale trzeba dopasować technikę do pacjentki – powiedział.

W ŚCO jednym ze stosowanych rozwiązań są rekonstrukcje z wykorzystaniem biologicznych siatek ADM.  - Są bardzo korzystne dla pacjentek, bo podczas takiego zabiegu nie odcinamy mięśnia piersiowego większego a zastępujemy go macierzą ADM, w której umieszczamy implant. Dzięki temu pacjentka zachowuje pełną ruchomość w stawie barkowym i bardzo naturalny kształt piersi, natomiast dolegliwości bólowe są niewielkie – tłumaczy dr Artur Bocian, specjalista chirurgii onkologicznej z Kliniki Chirurgii Onkologicznej ŚCO – koordynator IX Warsztatów Chirurgii Piersi.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii jest uznanym ośrodkiem terapeutycznym i szkoleniowym w zakresie chirurgii piersi. 20 listopada 2018 r. przeprowadzono tu pierwszy w Polsce zabieg mastektomii prepektoralnej z jednoczasową rekonstrukcją wykorzystując innowacyjny sposób mocowania implantu w koszyczku z biologicznej siatki ADM. W ŚCO wykonuje się rocznie około 600 zabiegów chirurgicznych u chorych z rakiem piersi. Blisko 75 proc. zabiegów stanowią operacje oszczędzające. Od 2011 roku wykonywane są mastektomie z jednoczasową rekonstrukcją u pacjentek, które zachorowały na raka piersi oraz profilaktycznie u pacjentek z mutacją w genie BRCA1, BRCA2 (od marca na refundację NFZ). Badania genetyczne przeprowadzane są u wszystkich pacjentek, które trafiają do ŚCO z powodu raka piersi (czy to z obciążenia rodzinnego, czy z powodu zachorowania na raka piersi przed 35 rokiem życia). Od 2015 roku w ŚCO funkcjonuje Breast Cancer Unit posiadający certyfikat SIS (Światowego Towarzystwa Senologicznego), gdzie chore otrzymują pełną i kompleksową diagnostykę, terapię oraz rehabilitację po leczeniu raka piersi.

Aktualności
Udostępnij