-A A +A

Sztuczna inteligencja pomoże wyprzedzić nowotwory

Sztuczna inteligencja pomoże specjalistom z ŚCO we wczesnym wykrywaniu chorób nowotworowych. Porozumienie o współpracy naukowo- badawczej w tym zakresie podpisali 6 marca dyrektorzy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego. W ramach tej kooperacji onkolodzy i informatycy opracują algorytm, który będzie analizował dane medyczne pacjentów pod kątem wczesnej diagnostyki a nawet prognozowania wystąpienia białaczek.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii a Ośrodkiem Przetwarzania Informacji podpisali szefowie tych jednostek - prof. Stanisław Góźdź (ŚCO) oraz dr inż. Jarosław Protasiewicz (OPI). W spotkaniu uczestniczyli również Wojciech Murdzek - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Anna Krupka - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu, wicemarszałkowie województwa świętokrzyskiego - Renata Janik i Marek Bogusławski oraz prof. Jacek Semaniak - prezes Głównego Urzędu Miar.

Medycyna i nauka w służbie pacjentom onkologicznym

Profesor Stanisław Góźdź powiedział, że to wielki dzień dla województwa i dla pacjentów. – Mając takiego partnera jak OPI, będziemy mogli tę ogromną ilość informacji, które uzyskujemy w codziennej diagnostyce, zweryfikować i uporządkować, aby w przystępny sposób służyły do szybkiej diagnostyki chorób nowotworowych, jakimi są białaczki. Cieszę się, że nasza przygoda badawcza, służąca pacjentowi, będzie miała wymierny efekt – powiedział.

- Jestem przekonany, że opracujemy takie rozwiązania, które zwiększą dostępność do diagnostyki nowotworów. To pozwoli na szybsze leczenie pacjentów z województwa świętokrzyskiego, ale też te rozwiązania, które tu w Kielcach opracujemy, będą promieniować na całą Polskę i będziemy udostępniać nasze modele i narzędzia dla pacjentów w całej Polsce – dodał dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI.

Sztuczna inteligencja pomoże wyprzedzić białaczkę

Jak informuje prof. Marcin Pasiarski, specjalista hematologii i immunologii klinicznej kierujący Kliniką Hematologii ŚCO, bardzo wiele chorób nowotworowych, w tym również białaczek, charakteryzuje się tym, że nie powstają one od razu, ale symptomy, nieuchwytne, ani dla lekarza, ani dla pacjenta, pojawiają się w wynikach badań. - Sztuczna inteligencja jest w stanie analizować wiele różnych parametrów, nie tylko hemoglobinę, leukocytozę czy poziom płytek, ale również inne parametry, które są dużo rzadziej brane pod uwagę w codziennej praktyce lekarskiej, i patrzeć na to w sposób zbiorczy. Jeśli do tego dołożymy dane zebrane z wywiadu od pacjenta, dane środowiskowe oraz badania fizykalne, wszystko to w sposób cyfrowy wrzucimy do tego algorytmu, on zacznie nam wyszukiwać istotne zależności. Na etapie, w którym pacjent nie ma żadnych objawów, wszystkie wyniki są w normie, algorytm może wychwycić pewną zależność, która okaże się w przyszłości czynnikiem prognostycznym dla rozwoju konkretnej choroby hematologicznej – tłumaczy prof. Pasiarski.

Unikalny projekt

Jak wyjaśnia dr inż. Piotr Sobecki, kierownik Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji w OPI, we współpracy ŚCO przedmiotem analizy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji będą badania morfologiczne, kliniczne i obrazowe pacjentów. Projekt jest unikalny w skali kraju, ponieważ po raz pierwszy zostanie wykorzystana tak szeroka gama informacji na temat pacjenta. - Mamy tu dwa cele do osiągnięcia: z jednej strony chcemy odkryć, jaką wiedzę możemy dostarczyć z tych danych, z drugiej strony będziemy badali, na jakich etapach ścieżki klinicznej będziemy wspomagać lekarzy dodatkowymi informacjami, pochodzącymi z danych od pacjenta — mówi Piotr Sobecki. Dzięki zaawansowanym metodom modelowania danych będzie można przyspieszyć proces stawiania diagnozy i podnieść jej jakość.

- Jeśli udokumentujemy, że taki sposób postępowania przyczynił się do wcześniejszego wykrycia białaczki, to takiego pacjenta obejmiemy ścisłą kontrolą, jeśli będzie potrzeba, również znacznie wcześniejszym leczeniem, a ponieważ w planach mamy również badania genetyczne, będzie można prześledzić, czy tego typu choroba nie występuje rodzinnie u tego chorego albo czy nie istnieje jakiś czynnik środowiskowy, który na to wpływa. Dzięki temu  predyspozycja do jakiejś choroby zostanie wykryta przez lekarza wcześniej i taki pacjent będzie skuteczniej i częściej monitorowany, będzie można podjąć jakieś kroki prewencyjne. Być może z olbrzymich ilości danych zebranych od chorych wyłoni się kolejny parametr, który będzie czynnikiem profilaktyki rozwoju tych chorób – spodziewa się profesor Pasiarski.
Jak zauważył wiceminister Wojciech Murdzek, dzisiejsza medycyna nie może być oderwana od nowoczesnych technologii. - Zdajemy sobie sprawę, że dzisiejsze możliwości sprzętowe i laboratoryjne produkują niezliczoną ilość danych. Nie wystarcza już proste zarządzanie informacją, stąd aspekt sztucznej inteligencji jest szansą, żeby z tych danych jak najlepiej skorzystać i przygotowywać dobre wnioski, które potem zostaną poddane ludzkiej analizie krytycznej. Cieszę się, że placówka badawcza, Ośrodek Przetwarzania Informacji z potencjałem naukowców, zgłębiających sztuczną inteligencję będzie połączony z potencjałem medycznym tego Centrum. Mam nadzieję, że wspólnie będziecie państwo mogli przygotować jak najlepszy wniosek do Wirtualnego Instytutu Badawczego. Efekty tego będą służyć nie tylko pacjentom tego Centrum, ale również tworzyć pewne mechanizmy, które da się wykorzystywać w profilaktyce – powiedział wiceminister i w ramach promowania profilaktyki onkologicznej, podczas briefingu dla mediów poddał się badaniu krwi w kierunku profilaktyki raka gruczołu krokowego.

Co roku w województwie świętokrzyskim rozpoznaje się ponad 6 tys. nowych zachorowań na nowotwory, w tym ponad 160 zachorowań na białaczki. Pod względem częstości zgonów z powodów chorób nowotworowych białaczki są na siódmym miejscu.

Aktualności
Udostępnij