-A A +A

Twój świadomy wybór - profilaktyka nowotworów głowy i szyi

                                                               

 

Świętokrzyskie Centrum Onkologii podpisało z Ministerstwem Zdrowia umowę na realizację projektu: „Twój świadomy wybór – program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”, Działanie 5.1 programy profilaktyczne, V Wsparcie dla obszaru zdrowia, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu  jest wdrożenie programu profilaktycznego umożliwiającego wczesne wykrywanie nowotworów głowy i szyi, objęcie pacjentów z grupy ryzyka kompleksową opieką wysokospecjalistycznego ośrodka, jakim jest Świętokrzyskie Centrum Onkologii oraz prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących świadomość społeczną w zakresie tych schorzeń. ŚCO będzie realizować te zadania we współpracy z partnerami – 90 zakładami podstawowej opieki zdrowotnej na terenie czterech województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i lubelskiego. - Chodzi przede wszystkim o zwiększenie świadomości społecznej i wcześniejsze wykrywanie nowotworów głowy i szyi – wyjaśnia dr Sławomir Okła, kierownik Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi i jednocześnie kierownik projektu „Twój świadomy wybór – program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”.

Dla kogo jest ten program

Celem głównym projektu jest wczesne wykrywanie nowotworów głowy i szyi, poprzez objęcie badaniami skriningowymi w celu wczesnego wykrycia choroby 6200 osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka, które:

  • są w wieku 40 – 65 lat, są wieloletnim palaczami tytoniu, nadużywają alkoholu, mają podwyższone ryzyko zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego,
  • u których przez  ponad 3 tygodnie wystąpił jeden z sześciu objawów niezwiązanych z infekcją górnych dróg oddechowych, takich jak: pieczenie języka, nie gojące się owrzodzenia oraz\lub czerwone lub białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność lub krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie oraz/lub problemy z połykaniem. Osoby te  zostaną objęte badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia choroby.

Kwalifikowanie do programu pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka będzie zadaniem lekarzy z POZ.

Działania w projekcie

  • badania przesiewowe dla pacjentów z grupy ryzyka,
  • przeszkolenie 360 lekarzy/pielęgniarek POZ w zakresie profilaktyki nowotworów głowy i szyi,
  • wdrożenie programów profilaktycznych dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej.

Dlaczego chorujemy

W ciągu ostatnich 15 lat zachorowalność na nowotwory głowy i szyi wzrosła w Polsce o 20 proc. Rocznie notuje się w Polsce 12 tys. nowych zachorowań i blisko 6 tys. zgonów. Najmłodszy pacjent ŚCO z zaawansowanym rakiem krtani miał 34 lata. – Powinna się nam zapalić czerwona lampka, gdy objawy wiązane z banalną infekcją górnych dróg oddechowych, takie jak chrypa, ból gardła, ból przy połykaniu, katar, szczególnie jednostronny, trwają dłużej niż trzy tygodnie. Jeśli nawet jeden z tych objawów trwa dłużej niż trzy tygodnie, trzeba skontaktować się ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu lub umówić wizytę u laryngologa – mówi dr Okła.

Wysoka zachorowalność na nowotwory głowy i szyi spowodowana jest nadużywaniem kancerogenów, głównie tytoniu. Jak podkreśla kierownik projektu, palenie tytoniu w powiązaniu z nadużywaniem alkoholu dramatycznie zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory głowy i szyi. Samo palenie tytoniu zwiększa to ryzyko 30 krotnie, samo nadużywanie alkoholu – 10 krotnie, natomiast alkohol w połączeniu z papierosami podwyższa ryzyko aż 300 krotnie.

Celami projektu będą również: wzrost świadomości o chorobach nowotworowych głowy i szyi, wzrost motywacji do zmiany zachowań - eliminowanie czynników ryzyka, wzrost świadomości w

zakresie wczesnego rozpoznawania objawów nowotworów, wzrost wiedzy lekarzy/pielęgniarek POZ na temat chorób nowotworowych, wzrost świadomości przedstawicieli władz oraz organizacji skupiającej pacjentów z nowotworami głowy i szyi w zakresie potrzeby współpracy z lekarzami POZ w celu eliminacji zagrożeń związanych z chorobami nowotworowymi głowy i szyi, zwiększenie wsparcia emocjonalnego dla chorych leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi oraz dla ich rodzin. Koszt projektu: 2 498 099 zł. Czas realizacji: wrzesień 2017 – 31 grudnia 2019 r.

Mgr Monika Gaik – koordynator ds. pielęgniarstwa w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi ŚCO, która zajmuje się koordynacją diagnostyki pacjentów, dr n. med. Sławomir Okła – kierownik Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi ŚCO i zarazem kierownik projektu, dr Jacek Sadowski – kierownik Kliniki Radioterapii ŚCO
Aktualności
Udostępnij