-A A +A

Urolodzy z ŚCO już wykonują operacje z pomocą robota chirurgicznego

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii rozpoczęło wykonywanie operacji gruczołu krokowego z wykorzystaniem robota chirurgicznego da vinci. 13 października odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Doposażenie Bloku Operacyjnego w nowoczesny system robotowy wraz z wyposażeniem celem stworzenia Centrum Chirurgii Robotowej Ziemi Kieleckiej oraz podniesienia jakości i poprawy dostępu do najnowocześniejszych procedur chirurgicznych realizowanych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach”

Projekt był realizowany na mocy umowy podpisanej z Ministerstwem Zdrowia, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem głównym projektu było: Wsparcie oddziałów oraz jednostek organizacyjnych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii jako podmiotu leczniczego wyspecjalizowanego w dziedzinie onkologii.

Cele szczegółowe:

  1. Zakup wysokospecjalistycznego systemu robotowego wraz z wyposażeniem w celu wprowadzenia małoinwazyjnych metod operacyjnych w zakresie Urologii.
  2. Poprawa dostępności  do nowoczesnych technik leczenia pacjenta onkologicznego nakierowana na szybki powrót  do zdrowia, czego efektem będzie przeniesienie potrzeby opieki szpitalnej do opieki ambulatoryjnej.
  3. Zapewnienie najwyższych standardów bezpiecznego leczenia i opieki nad pacjentem onkologicznym.

Wartość projektu: 16 031 087,04 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 16 031 087,04 PLN

 

 

Aktualności
Udostępnij