-A A +A

VII Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

VII Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi rozpoczął się 17 września 2019 konferencją prasową, w której poza mediami uczestniczyli przedstawiciele 20 najaktywniejszych placówek podstawowej opieki zdrowotnej, współpracujących z ŚCO w projekcie „Twój świadomy wybór- Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi”. Łącznie w konferencji uczestniczyło 25 osób.

Profesor Stanisław Góźdź, Dyrektor ŚCO podkreślił rolę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w profilaktyce mówiąc, że: „garstka onkologów sama nie wygra walki z rakiem, dlatego szukamy sojuszników, którzy będą z nami szerzyć świadomość”.  Kierownik Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Głowy i Szyi dr n. med. Sławomir Okła podsumował dotychczasowe efekty programu, podkreślając, że poza wzrostem świadomości onkologicznej odnotowano już ponad 30 przypadków wykrycia nowotworów regionu głowy i szyi, które  dzięki wczesnej diagnozie mają szanse na pełne wyleczenie. Przedstawiciele POZ zwrócili uwagę, że na sukces w edukacji onkologicznej pacjentów i ich rodzin składa się zaangażowanie całego zespołu placówki, tj. lekarzy i pielęgniarek rodzinnych oraz współpraca z lokalną społecznością.

Szczególnie ważną rolę w popularyzacji badań przesiewowych przypisano dwuletniej już współpracy ŚCO i partnerskich przychodni ze świętokrzyskimi zakładami pracy, które zdecydowały się przebadać swoich pracowników. Od października 2017 roku z konsultacji laryngologicznych skorzystało m.in. ponad 300 świętokrzyskich policjantów, 60 pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponad 100 osób z dużego kieleckiego zakładu produkcyjnego NSK, 50 pracowników kopalni Lafarge oraz pracownicy wielu innych firm, u których obecne były czynniki ryzyka wskazujące na potrzebę działań edukacyjno-profilaktycznych.

W środę podczas akcji profilaktycznej zachęcano do bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku nowotworów głowy i szyi, przy czym ze względu na dużą liczbę chętnych badania poza zapisami prowadzone były do końca tygodnia. Łącznie z konsultacji laryngologicznych skorzystało w czasie Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi około 120 osób. Udzielono około 30 porad dotyczących prewencji nowotworów regionu głowy i szyi oraz blisko 30 porad antytytoniowych połączonych z pomiarem tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Dodatkowo można było wykonać pomiar ciśnienia krwi i skorzystać z porady dietetyka.

19 września (w czwartek) o godz. 11.00 w sali telewizyjnej Zakładu Radioterapii odbyło się spotkanie na temat stylu życia po chorobie dla pacjentów po usunięciu krtani, gdzie podkreślono rolę zmian w stylu życia, właściwej diety, form aktywności ruchowej, które mają znaczący wpływ nie tylko na lepsze samopoczucie chorego ale także wpływają na lepszą skuteczność leczenia onkologicznego. W spotkaniu uczestniczyło 12 pacjentów.

Ostatni dzień akcji poświęcony był edukacji onkologicznej młodzieży. 20 września 2019 roku do sali konferencyjnej prof. T. Koszarowskiego przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii zaproszono uczniów kilku kieleckich liceów, którzy wysłuchali prelekcji na temat sygnałów ostrzegawczych, diagnostyki i leczenia nowotworów regionu głowy i szyi oraz czynników ryzyka i  roli stylu życia w profilaktyce nowotworów tego regionu. Bardzo ważnym akcentem edukacyjnym było spotkanie z pacjentem po usunięciu krtani, który opowiedział młodzieży o nie tylko o zmianach w życiu po chorobie ale także podkreślał rolę stylu życia w ograniczeniu ryzyka zachorowania. Dziękujemy bardzo Panu Jarkowi za wsparcie naszych działań.

Przypominamy jednocześnie, że projekt „Twój świadomy wybór- Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi” trwa do końca 2020 roku i osoby w wieku 40-65 lat, które mają jeden z poniższych objawów: ból gardła, pieczenie języka, przewlekła chrypa, guz na szyi, niegojące się owrzodzenie jamy ustnej, jednostronna niedrożność lub krwawienie z nosa, problemy z przełykaniem - mogą zgłosić się na badanie fiberoskopowe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty w Poradni Chirurgii Głowy i Szyi pod numerem telefonu 413674653, bądź udając się do jednej z 90 przychodni POZ po skierowanie od lekarza rodzinnego. Pełna lista placówek POZ uczestniczących w projekcie dostępna jest na stronie http:gis.onkol.kielce.pl zostały skierowane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

19 wrzesnia 2019 spotkanie dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin
Aktualności
Udostępnij