-A A +A

W Światowym Dniu bez Tytoniu – zadzwoń do ŚCO

31 maja, w Światowym Dniu bez Tytoniu w Świętokrzyskim Centrum Onkologii będzie prowadzone w godzinach 8.00 – 15.00 telefoniczne poradnictwo antytytoniowe oraz telefoniczna rejestracja na bezpłatne badania w ramach realizowanych przez ŚCO programów profilaktyki nowotworów głowy i szyi oraz raka płuca.

Skorzystaj z telefonicznego poradnictwa antytytoniowego

- Palenie tytoniu stanowi pierwszą przyczynę zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych, a narażenie dotyczy zarówno osób palących czynnie, jak też biernych palaczy. Substancje toksyczne zawarte w dymie tytoniowym zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwory układu oddechowego, a także na raka pęcherza moczowego, trzustki, jelita grubego, piersi i szyjki macicy. Nigdy nie jest za późno, aby zerwać z nałogiem – podkreśla Jadwiga Zapała, specjalista promocji zdrowia z Zakładu Profilaktyki Onkologicznej ŚCO.

Telefoniczne poradnictwo antytytoniowe będzie prowadzone w godzinach 8.00-15.00 pod numerami telefonów: 885 77 99 88, 41 36 74 653.

Zarejestruj się na bezpłatne badania

Osoby palące papierosy i spełniające kryteria kwalifikacyjne do Programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi lub do Programu profilaktyki raka płuca, realizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii, będą mogły w zarejestrować się na bezpłatne badanie laryngologiczne (nasofiberoskopia) oraz/lub niskodawkową tomografię komputerową płuc.

W programie „Twój świadomy wybór – profilaktyka nowotworów głowy i szyi”, którego celem jest wczesne wykrycie choroby u osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka, mogą wziąć udział osoby w wieku 40-65 lat z województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego, które palą papierosy lub mają przynajmniej jeden trwający dłużej niż 3 tygodnie objaw mogący wskazywać na zwiększone ryzyko nowotworów głowy i szyi, niezwiązany z infekcją górnych dróg oddechowych:

- ból gardła,

- pieczenie języka,

- przewlekła chrypa,

- guz na szyi,

- niegojące się owrzodzenie jamy ustnej,

- jednostronna niedrożność lub krwawienie z nosa oraz problemy z przełykaniem.

Badanie składa się z wywiadu, standardowego badania laryngologicznego oraz oceny stanu nosa, jamy ustnej, gardła i krtani przy pomocy fiberoskopu, czyli cienkiego elastycznego wziernika z kamerą. Trwa kilka minut i jest bezbolesne. Rejestracja na badania laryngologiczne: pod numerem telefonu 41 36 74 653.

W Programie profilaktyki raka płuca mogą wziąć mieszkańcy województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego. Przystąpienie do badania przesiewowego NDTK jest równoznaczne z chęcią skorzystania z dostępnego poza programem poradnictwa antytytoniowego.

Badaniami skryningowymi objęte są osoby w wieku 55-74 lat:

  • palące z konsumpcją tytoniu równą lub wyższą 20 paczkolat (1 paczkorok przelicza się na palenie 1 paczki dziennie przez 20 lat  lub 2 paczek przez 10 lat)
  • które zaprzestały palenia i czas abstynencji jest nie dłuższy niż 15 lat. 

Badaniami skryningowymi objęte będą też osoby w wieku 50-74 lat, palące papierosy obecnie lub w przeszłości, u których dodatkowo występuje jeden z czynników ryzyka:

  • ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę;
  • ekspozycja na radon;
  • indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca, w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego;
  • rak płuca u krewnych w wywiadzie pierwszego stopnia;
  • historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP) lub włóknienie płuc (IPF).

Rejestracja na badania NDTK pod numerem telefonu: 885 77 99 88.

Aktualności
Udostępnij