-A A +A

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie świętokrzyskim

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach podpisało 13 kwietnia z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego umowy na dofinansowanie realizacji projektów dotyczących wsparcia profilaktyki nowotworowej, ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka piersi oraz wczesne wykrywanie raka szyjki macicy, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie.

8 projektów, 4 subregiony, 90 gmin

Realizowanych będzie osiem projektów w czterech subregionach (obejmujących łącznie 90 gmin), na które podzielono województwo świętokrzyskie:

„Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno – informacyjne na terenie Subregionu Północnego”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0001/16,

„Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Północnego do badań profilaktycznych”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0002/16,

„Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno – informacyjne na terenie Subregionu Południowego”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0007/16,

„Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Południowego do badań profilaktycznych”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0008/16,

„Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno – informacyjne na terenie Subregionu Zachodniego”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0003/16,

„Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0004/16,

„Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno – informacyjne na terenie Subregionu Wschodniego”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0005/16,

„Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Wschodniego do badań profilaktycznych”, nr projektu RPSW.08.02.02 – 26-0006/16.

Lider projektów: Świętokrzyskie Centrum Onkologii,

partnerzy:

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju,

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu,

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasocinie,

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu.

Czas realizacji: 24 miesiące (kwiecień/czerwiec 2017 – 2019).

Projekty są adresowane do:

7581 kobiet w wieku 25 – 59 lat oraz do 4627 kobiet w wieku 50 – 59 lat, pracujących lub biernych zawodowo z powodu złego stanu zdrowia, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze czterech subregionów, są w wieku produkcyjnym, w grupie podwyższonego ryzyka, które zostaną objęte badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia choroby. Aby zwiększyć efektywność, projekty będą pośrednio kierowane także do mężczyzn, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lokalnych liderów (przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli ZOZ, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, księży.

Główne cele projektów:

wzrost świadomości kobiet oraz ich partnerów na temat chorób nowotworowych (raka szyjki macicy i raka piersi), wzrost motywacji do zmiany zachowań kobiet (m.in. do eliminowania czynników ryzyka, w tym przede wszystkim czynników zawodowych oraz zachęcenie do prowadzenia zdrowego stylu życia), wzrost motywacji do wykonywania badań mammograficznych i cytologicznych, wzrost stanu wiedzy lekarzy rodzinnych, lekarzy medycyny pracy na temat chorób nowotworowych (rak szyjki macicy, rak piersi), wzrost świadomości przedstawicieli pracodawców, samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych w zakresie konieczności wspólnego podejmowania działań związanych z profilaktyką raka szyjki macicy i raka piersi. Efektem podejmowanych działań będzie również wydłużenie aktywności zawodowej

osób w wieku produkcyjnym poprzez udział w programach zdrowotnych.

Działania przewidziane w projektach:

działania informacyjno-edukacyjne (zachęcenie kobiet do udziału w badaniach, seminaria dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, NGO, lekarzy POZ), warsztaty - spotkania edukacyjne dla kobiet we wszystkich gminach oraz spotkania informacyjno-edukacyjne dla mężczyzn (mężów, partnerów, ojców, braci), badania profilaktyczne (mammografia, cytologia – dla każdej pani, która wykona badanie atrakcyjne gadżety przypominające o profilaktyce), konkursy z nagrodami dla pań, które zachęcą do badań profilaktycznych (fotograficzny i na hasło profilaktyczne). Dodatkowe przewidziano możliwość dowozu na badania  do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii lub do miejsca stacjonowania mammobusa oraz zakup cytobusa umożliwiającego wykonanie badań w miejscu zamieszkania uczestników projektu.

Projekty uzyskały dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na łączną kwotę 8 569 419,55 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło 7 624 347,55 PLN.

Subregiony województwa świętokrzyskiego:

  • Subregion Północny – gminy w powiatach: koneckim, skarżyskim, starachowickim, ostrowieckim oraz gminy z powiatu kieleckiego: Mniów, Nowa Słupia, Bodzentyn i Bieliny;
  • Subregion Wschodni – gminy w powiatach: opatowskim, sandomierskim, staszowskim oraz gminy powiatu kieleckiego: Raków, Pierzchnica i Łagów;
  • Subregion Zachodni – gminy w powiatach: włoszczowskim, jędrzejowskim oraz gminę powiatu kieleckiego – Łopuszno;
  • Subregion Południowy – obejmujący gminy w powiatach: buskim, pińczowskim, kazimierskim.

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie

Podpisanie umów na projekty dotyczące wsparcia profilaktyki nowotworowej w regionie
Podpisanie umów na projekty dotyczące wsparcia profilaktyki nowotworowej w regionie
Podpisanie umów na projekty dotyczące wsparcia profilaktyki nowotworowej w regionie
Podpisanie umów na projekty dotyczące wsparcia profilaktyki nowotworowej w regionie
Podpisanie umów na projekty dotyczące wsparcia profilaktyki nowotworowej w regionie
Podpisanie umów na projekty dotyczące wsparcia profilaktyki nowotworowej w regionie
Podpisanie umów na projekty dotyczące wsparcia profilaktyki nowotworowej w regionie
Podpisanie umów na projekty dotyczące wsparcia profilaktyki nowotworowej w regionie
Podpisanie umów na projekty dotyczące wsparcia profilaktyki nowotworowej w regionie
Podpisanie umów na projekty dotyczące wsparcia profilaktyki nowotworowej w regionie
Podpisanie umów na projekty dotyczące wsparcia profilaktyki nowotworowej w regionie
Podpisanie umów na projekty dotyczące wsparcia profilaktyki nowotworowej w regionie
Podpisanie umów na projekty dotyczące wsparcia profilaktyki nowotworowej w regionie
Podpisanie umów na projekty dotyczące wsparcia profilaktyki nowotworowej w regionie
Podpisanie umów na projekty dotyczące wsparcia profilaktyki nowotworowej w regionie
Aktualności
Udostępnij