-A A +A

Wstrzymane na tydzień przyjęcia do Kliniki Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi w wyniku wykrytego zakażenia SARS CoV 2

19.06.2020 w Laboratorium Wirusologii Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u pracownicy niemedycznej Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi ŚCO. Zakażona pracownica nie miała objawów choroby. Zakażenie zostało wykryte w wyniku przesiewowych testów molekularnych, którym byli poddani wszyscy pracownicy Kliniki OChGiS zgodnie z procedurami bezpieczeństwa epidemiologicznego opracowanymi przez Zespół Kontroli Zakażeń ŚCO.

W związku z wykrytymi wcześniej dwoma przypadkami COVID 19 u pacjentki Kliniki OChGiS (27.05)  oraz u pracownika tej Kliniki (12.06) u całego zespołu pracowników Kliniki OChGiS dwukrotnie (3.06 i 15.06) wykonano testy molekularne w kierunku SARS-CoV-2. Obie tury badań dały wyniki ujemne. Trzecie badanie w dniu 19.06. wykazało jeden wynik dodatni u pracownicy niemedycznej. Jest to nowe zakażenie, do którego doszło najprawdopodobniej poza ŚCO. O zdarzeniu zostały powiadomione służby sanitarne. Zakażona została skierowana na oddział zakaźny. W Klinice OChGiS przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń, wdrożono procedury opracowane przez Zespół Kontroli Zakażeń ŚCO. Osoby z personelu niemedycznego, które miały kontakt z zakażoną pracownicą, skierowano na kwarantannę prewencyjną. Przyjęcia do Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi pacjentów do zabiegów planowych w znieczuleniu ogólnym i miejscowym zostały wstrzymane do 30.06. Do Kliniki przyjmowani będą tylko pacjenci ze wskazań pilnych i przy przyjęciu wykonane zostanie u nich badanie molekularne w kierunku SARS-CoV-2. Poradnia OChGiS pracuje w trybie normalnym. Pragniemy podkreślić, że zarówno pacjenci leczeni w Klinice OChGiS, jak i w Poradni OChGiS są pod dobrą opieką. Świętokrzyskie Centrum Onkologii pracuje w trybie normalnym, nad bezpieczeństwem epidemiologicznym pracowników i pacjentów czuwa Zespół Kontroli Zakażeń ŚCO.

W wyniku wykrycia zakażenia SARS-CoV-2 u studentki Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych, na prewencyjną kwarantannę domową skierowano w dniu 19.06 również pięcioro innych pracowników ŚCO, którzy przebywali w grupie egzaminowanych razem z zakażoną studentką.

Ze wzglądu na trwającą pandemię SARS-CoV-2 i utrzymująca się wysoką liczbę zachorowań przypominamy wszystkim o konieczności zasłaniania nosa i ust maseczkami w budynkach użyteczności publicznej (sklepy, placówki ochrony zdrowia, urzędy, placówki kultury, kościoły) i w transporcie publicznym oraz o częstym myciu lub dezynfekowaniu rąk i utrzymywaniu dystansu 2 m od innych osób.

Aktualności
Udostępnij