-A A +A

Zamiast kotłowni ekologiczne ciepło w ŚCO – przy unijnym wsparciu

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, jest zielone światło dla dużej inwestycji proekologicznej zakładającej likwidację kotłowni węglowej obsługującej Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Komisja Europejska wyraziła wstępną zgodę na współfinansowanie tego projektu w ramach instrumentu REACT EU, co oznacza jego realizację jeszcze w tej perspektywie unijnej.

O szczegółach mówili dziś podczas konferencji prasowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Marek Bogusławski, dyrektor ŚCO prof. Stanisław Góźdź, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Bartosz Stemplewski, radna Województwa Świętokrzyskiego Magdalena Zieleń, dyrektor PGE Energia Ciepła - Oddział Elektrociepłownia w Kielcach Zbigniew Duda oraz dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ Jacek Sułek.

REACT EU to unijne wsparcie dla regionów, które będzie miało kluczowe znaczenie w trzech najbliższych latach dla odbudowy gospodarki dotkniętej skutkami kryzysu koronawirusa oraz pobudzenia inwestycji. To forma pomocy dla regionów w okresie przejściowym między perspektywami unijnymi – kończącą się i obecnie rozpoczynającą. Ogółem Polska z puli pieniędzy przeznaczonych na ten cel ma otrzymać 2 mld euro. Działania objęte REACT EU będą kwalifikowały się do finansowania od 1 lutego 2020 r. z mocą wsteczną, środki będzie można wykorzystywać do końca 2023 r. Oznacza to w praktyce, że projekty, które zostaną zakwalifikowane do realizacji w ramach tego instrumentu, nie będą musiały czekać na uruchomienie nowej unijnej perspektywy, lecz mogą liczyć na szybką realizację w ramach programów unijnych na lata 2014 - 2020.

- Otrzymaliśmy z Komisji Europejskiej wstępne, robocze zapewnienie, że w ramach REACT EU będziemy mogli sfinansować duże przedsięwzięcie zakładające likwidację nieefektownej i generującej duże zanieczyszczenia kotłowni węglowej obsługującej Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Roczne zużycie węgla na potrzeby obu lecznic wynosi 5 500 ton, a to przekłada się na bardzo wysoką  emisję dwutlenku węgla do powietrza – powiedział Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Wicemarszałek Marek Bogusławski nie ma wątpliwości, że projekt doskonale wpisuje się w założenia REACT EU. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach tego instrumentu na wsparcie mogą liczyć następujące sektory: ochrona zdrowia, infrastruktura energetyczna, cyfryzacja oraz przedsiębiorczość. - Projekt wpisuje się w obszary wsparcia związane z poprawą funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, w tym e-zdrowie, innowacyjną gospodarką, infrastrukturą energetyczną, a także ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych oraz zapewnieniem zrównoważonego rozwoju regionalnego - wylicza wicemarszałek Bogusławski. – Jego najważniejszymi efektami będą - zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz redukcja emisji pyłów i gazów do atmosfery, w tym – dwutlenku węgla.

Projekt zakłada realizację czterech zadań: wykonanie przyłącza cieplnego do sieci ciepłowniczej Elektrociepłowni Kielce oraz węzłów cieplnych, instalację nowych źródeł pary zlokalizowanych bezpośrednio na terenie ŚCO i szpitala wojewódzkiego, budowę źródła rezerwowego (w oparciu o kocioł wodny gazowy lub elektrodowy) oraz modernizację sieci ciepłowniczej. Ich szacunkowy koszt to 18,5 mln zł.

Zadowolenia z możliwości realizacji projektu nie krył prof. Stanisław Góźdź, dyrektor ŚCO - To ważny dzień dla mieszkańców Kielc, a szczególnie dla mieszkańców osiedla Czarnów, Ślichowice i Pod Dalnią.  Ma to związek z kominem naszej kotłowni, który króluje nad tymi osiedlami. Z perspektywy kilkudziesięciu lat mogę powiedzieć, że kilkukrotnie podejmowane próby rozwiązania tego problemu napotykały na swojej drodze różne trudności. Dziś widzimy, że szeroka współpraca zaowocowała konkretnymi rozwiązaniami. Wiemy już, że będzie wykonane przyłącze z Elektrociepłowni dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. W końcu problem kotłowni ŚCO zostanie po wielu latach rozwiązany.

Województwo świętokrzyskie w ramach REACT EU w pierwszej transzy otrzyma 15 mln 885 tys. euro, czyli ponad 72 mln zł. Druga transza środków ma być uruchomiona w IV kwartale 2021 r. 

 

konferencja prasowa ekologiczne ciepło w ŚCO
konferencja prasowa ekologiczne ciepło w ŚCO
Aktualności
Udostępnij