-A A +A

Zaszczytny tytuł dla doktora Janusza Słuszniaka

Doktor nauk medycznych Janusz Słuszniak, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, pełnomocnik dyrektora ds. działów zabiegowych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii otrzymał tytuł Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Jest pierwszym specjalistą chirurgii onkologicznej w regionie świętokrzyskim, który otrzymał to zaszczytne wyróżnienie.

Uroczyste wręczenie dyplomu i złotej odznaki PTChO odbyło się podczas XXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Członkowie honorowi PTChO są wybierani na walnych zebraniach towarzystwa. Od 1994 roku do chwili obecnej ten tytuł przyznano 42 osobom za szczególne zasługi dla rozwoju polskiej chirurgii onkologicznej.

Doktor Janusz Słuszniak jest pionierem chirurgii onkologicznej w województwie świętokrzyskim. Pochodzi z Olkusza, ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku, w 1974 roku rozpoczął pracę w Kielcach. Po stażu rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej Instytutu Medycyny Klinicznej w Kielcach Akademii Medycznej w Krakowie pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Henryka Belowskiego. W 1977 roku uzyskał I stopień specjalizacji, a w 1981r. II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. W 1986 r. pod kierunkiem prof. Andrzeja Kułakowskiego uzyskał II stopień specjalizacji z chirurgii onkologicznej. W latach 1989 – 2000 pracował w Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Czerwonej Górze, gdzie był zastępcą ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. W tym czasie również przygotowywał i kształcił przyszłą kadrę do pracy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Ponadto pracował w Wojewódzkiej Poradni Onkologicznej. W 2000 roku objął stanowisko kierownika Działu Chirurgii oraz kierownika Bloku Operacyjnego ŚCO. W 2010 roku został powołany na stanowisko pełnomocnika dyrektora ds. działów zabiegowych w ŚCO. W 2004 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Wydziale Wojskowo – Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na podstawie badań nad ekspresją białek APC, b- kateniny, E- kadheryny i nm23-H1w zróżnicowanych rakach tarczycy. Jest autorem i współautorem 47 prac naukowych opublikowanych w polskim i zagranicznym piśmiennictwie, wykształcił liczne grono chirurgów ogólnych i onkologicznych, 14 lekarzy pod jego kierunkiem uzyskało specjalizacje z chirurgii onkologicznej, 1 z chirurgii ogólnej, aktualnie jest kierownikiem specjalizacji z chirurgii onkologicznej dwóch chirurgów. W latach 1999 – 2014 był konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii onkologicznej dla województwa świętokrzyskiego. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół chirurgii przewodu pokarmowego, chirurgii endokrynologicznej, nowotworów piersi i tkanek miękkich. Należy do licznych towarzystw naukowych (Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, ESSO – Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne). Był organizatorem wielu zjazdów, konferencji i szkoleń PTChO oraz TChP. Za swoją pracę został odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, jako jedyny specjalista z województwa świętokrzyskiego otrzymał w 2008 roku medal „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej”. Nadal jest czynnym zabiegowcem i pracuje w Klinice Chirurgii ŚCO. W życiu kieruje się dewizą: najważniejszy jest chory człowiek.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej powstało w 1994 roku (od 1984 roku działała Sekcja Chirurgii Onkologicznej przy Towarzystwie Chirurgów Polskich). Obecnie w Polsce pracuje około 300 specjalistów chirurgii onkologicznej w 20 oddziałach liczących ok. 1000 łóżek.

Dyplom i złotą odznakę Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej wręczyli doktorowi Januszowi Słuszniakowi przedstawiciele Zarządu Głównego PTChO kończącego swoją kadencję: profesor Piotr Rutkowski – prezes ZG oraz profesor Edward Towpik – sekretarz
Dyplom i złotą odznakę Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej wręczyli doktorowi Januszowi Słuszniakowi przedstawiciele Zarządu Głównego PTChO kończącego swoją kadencję: profesor Piotr Rutkowski – prezes ZG oraz profesor Edward Towpik – sekretarz
Zaszczytny tytuł dla doktora Janusza Słuszniaka
Aktualności
Udostępnij