-A A +A

Kontakt

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
Call-center (+48 41) 367 4208
fax (+48 41) 34 56 882
Regon: 001263233
NIP: 959-129-49-07
Nr KRS: 0000004015
E-mail: scoinfo@onkol.kielce.pl
Rzecznik ŚCO: rzecznik@onkol.kielce.pl

Nazwa i numer konta Bankowego:

Bank PEKAO S.A. oddział w Kielcach

75 1240 4416 1111 0000 4956 5870

Dla pacjenta
Polish
Udostępnij