-A A +A

Profilaktyka raka piersi

Żyj zdrowo - wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne w województwie świętokrzyskim

"Żyj zdrowo"
Profilaktyka raka piersi
tel. 607 77 88 88

facebook.com/scozyjzdrowo

"Bądź świadoma"
Profilaktyka raka szyjki macicy
tel. 609 99 00 33

www.facebook.com/scobadzswiadoma

Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie

„Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno – informacyjne na terenie Subregionu Północnego”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0002/16:

 

„Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno – informacyjne na terenie Subregionu Zachodniego”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0003/16:

 

„Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno – informacyjne na terenie Subregionu Wschodniego”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0005/16:

 

„Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno – informacyjne na terenie Subregionu Południowego”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0007/16:

Spot promujący mammografię

 

Samobadanie piersi:

 

Broszura Samobadanie piersi str. 1.

Broszura Samobadanie piersi str. 2.

Broszura Samobadanie piersi str. 3.

Broszura Samobadanie piersi str. 4.

Broszura Samobadanie piersi str. 5.

Broszura Samobadanie piersi str. 6.

Broszura Samobadanie piersi str. 7.

Broszura Samobadanie piersi str. 8.

Badania w cytomammobusie ŚCO:

Na badania należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z numerem PESEL. Badania są wykonywane w godzinach 10-16. Z bezpłatnej mammografii mogą skorzystać panie między 50 a 69 rokiem życia, które nie miały wykonywanego tego badania w ciągu ostatnich 24 miesięcy w ramach Populacyjnego Programu Wykrywania Raka Piersi. Z bezpłatnej cytologii mogą skorzystać panie, które nie wykonywały tego badania w ciągu ostatnich 36 miesięcy w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Rejestracja na badania pod nr telefonu: 661 911 300.

 

Media o Projekcie:

TVP3 Kielce - Nowy mammograf w cytomammobusie [16.03.2018]

Echo Dnia - Na Dzień Kobiet zadbaj o swoje piersi [02.03.2018]

Echo Dnia - Na Dzień Kobiet zadbaj o swoje piersi [01.03.2018]

Radio Kielce - Jak wykonać samobadanie piersi? [28.02.2018]

Radio Kielce - Dlaczego kobiety nie wykonują badań profilaktycznych? [21.06.2017]

Załącznik: 
Dla pacjenta