-A A +A

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT na Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na konsultowaniu badań PET/CT pacjentów ŚCO, którym wykonywane są badania przez lekarzy w Zakładzie Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce.

( kod CPV: 851 211 00-4 Ogólne usługi lekarskie )

Załącznik: 
Aktualności
Udostępnij