-A A +A

Praktyczne Dni Otwarte Funduszy Europejskich w ŚCO

Ponad 50 osób skorzystało z bezpłatnych badań w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów podczas tegorocznych Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Uczestnicy chwalili pomysł praktycznego wykorzystania unijnych dotacji.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, jak co roku, aktywnie włączyło się w program Dni Funduszy Europejskich. W tym roku odwiedzający Centrum mogli skorzystać z bezpłatnych badań cytologicznych, mammograficznych oraz laryngologicznych w ramach realizowanych przez ŚCO programów profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy oraz profilaktyki nowotworów głowy i szyi – dofinansowanych w Europejskiego Funduszu Społecznego. Z bezpłatnych badań skorzystało ponad 50 osób, w tym również pracownice piekarni Batmar w Skarżysku – Kamiennej, które dzięki środkom unijnym uzyskanym przez ŚCO miały zagwarantowany bezpłatny transport na badania i z powrotem do swojej miejscowości. – Bardzo dobra inwestycja te badania i bezpłatny transport – oceniły panie.  

Prowadziliśmy również akcję profilaktyczną  (pomiar ciśnienia tętniczego, BMI, tlenku węgla w wydychanym powietrzu, poradnictwo dla chcących zerwać z paleniem tytoniu) i uczyliśmy zdrowego stylu życia. Otworzyliśmy podwoje działów ŚCO, w których wykorzystywana jest aparatura medyczna zakupiona dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych. Z wycieczki unijną ścieżką po Centrum skorzystali uczniowie klasy biologiczno – chemicznej z VI L.O. im. J. Słowackiego w Kielcach. Odwiedzili m.in. Zakład Diagnostyki Molekularnej, w którym pracują urządzenia do sekwencjonowania genów, wykorzystywane w terapii personalizowanej, Zakład Patologii Nowotworów, Poradnię Ginekologiczną. Dr Artur Kowalik – kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej zapoznał młodzież z mechanizmami powstawania nowotworów, mgr Krzysztof Gruszczyński z ZDM opowiedział o tym, w jaki sposób zakażenie wirusem HPV może prowadzić do raka szyjki macicy. Dr  Katarzyna Poniewierska – Jasak, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii z Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku mówiła o chłoniakach - nowotworach układu chłonnego bardzo często dotykających młodych ludzi. Mgr Elżbieta Sosnowska – Parzyszek – położna z Poradni Ginekologicznej wyjaśniła młodzieży, na czym polegają badania cytologiczne i kiedy kobieta powinna wykonać swoją pierwszą cytologię. Uczniowie mogli również nauczyć się samobadania piersi.

Goście sprawdzili nabytą wiedzę w quizie przeprowadzonym przez mgr Jadwigę Zapałę, specjalistę promocji zdrowia, odpowiadając między innymi na pytania dotyczące czynników ryzyka zachorowania na raka piersi, raka szyjki macicy, czerniaka, a także diety antynowotworowej i zdrowego stylu życia. Ośmioro ochotników zdało test celująco, w nagrodę otrzymali zestawy unijnych koszulek i opasek odblaskowych.  – Dziękujemy za bardzo praktyczne wiadomości, poszerzające książkową wiedzę. To była bardzo pożyteczna wycieczka – podsumowała Justyna Marwicka, nauczycielka biologii w VI L.O. – opiekun grupy.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii realizuje bądź już zakończyło realizację  ponad 20 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013 oraz RPOWŚ 2014 – 2020, w tym 10 projektów dotyczących profilaktyki nowotworów, na łączną kwotę prawie 80 mln zł.

Aktualności
Udostępnij