-A A +A

ŚCO ze wsparciem finansowym na nowy PET i system robotowy na Bloku Operacyjnym

Świętokrzyskie Centrum Onkologii otrzymało wsparcie finansowe na doposażenie Bloku Operacyjnego w nowoczesny system robotowy wraz z wyposażeniem oraz na wymianę pozytonowego tomografu emisyjnego (PET) dla Zakładu Medycyny Nuklearnej.

Dwa symboliczne czeki na kwotę 16 031 087 zł oraz 15 000 000 zł przekazał profesorowi Stanisławowi Góździowi - dyrektorowi Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii Waldemar Kraska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej posłużą na doposażenie Bloku Operacyjnego ŚCO w nowoczesny system robotowy wraz z wyposażeniem celem stworzenia Centrum Chirurgii Robotowej i podniesienia jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych procedur chirurgicznych oraz  na wymianę aparatu PET dla Zakładu Medycyny Nuklearnej.

Przekazanie czeków na doposażenie ŚCO odbyło się w obecności przedstawicieli władz samorządowych województwa świętokrzyskiego, parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej, wojewody świętokrzyskiego oraz dyrekcji ŚOW Narodowego Funduszu Zdrowia.  

 – Ten sprzęt będzie służył mieszkańcom regionu świętokrzyskiego – powiedział wiceminister Waldemar Kraska, podkreślając, że Świętokrzyskie Centrum Onkologii, jako jeden z wiodących ośrodków onkologicznych w Polsce, dysponuje imponującym wyposażeniem i zapewnia pacjentom dostęp do najnowocześniejszego leczenia. Dodał, że w tym roku w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej zaplanowano ponad 450 mln na doposażenie ośrodków onkologicznych.

Profesor Stanisław Góźdź podziękował za tak ogromne wsparcie w imieniu pacjentów i całego zespołu ŚCO. – Dzięki tym nowoczesnym urządzeniom będziemy mogli lepiej diagnozować i bardziej precyzyjnie operować. Jest to kolejny etap dynamicznego rozwoju naszego Centrum – powiedział.

Małgorzata Kiebzak – dyrektor świętokrzyskiego oddziału NFZ poinformowała że, w związku z wejściem w życie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, do regionu świętokrzyskiego trafi dodatkowe 16 mln zł na leczenie onkologiczne. NFZ przygotowuje aneksy zwiększające wartość umów w pakiecie onkologicznym. 

Nowe urządzenia zostaną zainstalowane w ŚCO jeszcze w tym roku. Nowy PET zastąpi wysłużony aparat, który pracuje w Centrum od ponad 15 lat. W ubiegłym roku na dwóch pozytonowych tomografach emisyjnych, które posiada w swoich zasobach ŚCO, wykonano łącznie 5 tys. badań. Na Bloku Operacyjnym wykonywanych jest rocznie blisko 4 tys. zabiegów operacyjnych. Co roku w województwie świętokrzyskim notuje się ponad 6 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe. Świętokrzyskie Centrum Onkologii jest ośrodkiem onkologicznym o charakterze regionalnym, ale leczą się w nim pacjenci z całej Polski. Rocznie w tej placówce udzielanych jest ponad 250 tys. porad ambulatoryjnych i blisko 20 tys. hospitalizacji.

Uroczyste przekazanie czeków
Aktualności
Udostępnij