-A A +A

Uczyliśmy uczniów prewencji nowotworów

Przez cały grudzień Świętokrzyskie Centrum Onkologii prowadziło lekcje prewencji nowotworów dla szkół uczestniczących w realizowanym przez ŚCO programie edukacyjnym „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”.

9 grudnia 2016 byliśmy obecni podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, który odbywał się  w dniach 5-9 grudnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy. Podczas spotkania z młodzieżą przedstawiono założenia „Europejskiego kodeksu walki z rakiem” ze zwróceniem szczególnej uwagi na profilaktykę antytytoniową. Uczniowie szkoły mogli sprawdzić poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu w przypadku narażenia na dym papierosowy, bądź uzyskać poradę antytytoniową. Poradnictwo oferowane przez ŚCO dotyczyło również zachowań żywieniowych i diety w prewencji nowotworów. Z akcji skorzystało blisko 100 uczniów.

14,15, 20 grudnia - „Prewencja w praktyce”

Tradycyjnie jak co roku w połowie grudnia odbyły się spotkania młodzieży szkół średnich z profilaktyką onkologiczną pn. „Prewencja w praktyce”. Tym razem na warsztaty do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii trafiło 166 uczniów drugich i trzecich klas kieleckich Liceów Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego, im. H. Sawickiej, im. J. Słowackiego oraz im. J. Wybickiego. Licealiści spotkali się z pracownikami ŚCO podczas wykładów na temat czynników ryzyka oraz zasad profilaktyki nowotworów złośliwych. Poznali także genetyczne podstawy nowotworów dziedzicznych oraz  metody diagnostyczne stosowane w onkologii. Mieli również okazję poznać specyfikę pracy w Zakładach Patologii Nowotworów, Markerów Nowotworowych i Fizyki Medycznej. Jak informuje Jadwiga Zapała, specjalista promocji zdrowia i koordynator programu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”, spotkania mają przygotowywać młodych ludzi do dokonywania prozdrowotnych wyborów oraz kształtować w nich odpowiedni stosunek do badań profilaktycznych.

Wykłady dla uczniów prowadzili:

dr Artur Kowalik – kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej, dr Anna Słuszniak – kierownik Zakładu Markerów Nowotworowych, dr Beata Kozak-Klonowska – kierownik Poradni Genetycznej. dr Monika Siołek – specjalista genetyki, mgr Elżbieta Sosnowska-Parzyszek – specjalista organizacji zdrowia, położna w Poradni Ginekologicznej, mgr Irena Modrzejewska – koordynator personelu technicznego w Zakładzie Patologii Nowotworów, mgr Tomasz Kuszewski – specjalista fizyki medycznej.

Aktualności
Udostępnij