-A A +A

10/01/2023

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza 14 stycznia w godzinach 9.00-14.00 na „Białą sobotę na dobry początek”.

09/01/2023

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie p

09/01/2023

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej odpowiednio do swoich kwalifikacji z zakresu radiologii ( w tym zabiegowej) i diagnostyki obrazowej przez lekarzy w Zakładzie

09/01/2023

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie otorynolaryngologii w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i

29/12/2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na Udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy w Klinice Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum O

29/12/2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii onkologicznej w Klinice Ginekologii ŚCO

29/12/2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu radiologii ( w tym zabiegowej) i diagnostyki obrazowej przez lekar

28/12/2022

W dniu 30.12.2022 r. kasa i ksero czynne do godz. 8.30.

20/12/2022

Zakład Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii otrzymał akredytację ministra zdrowia.

Strony

Udostępnij