-A A +A

29/12/2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu radiologii ( w tym zabiegowej) i diagnostyki obrazowej przez lekar

28/12/2022

W dniu 30.12.2022 r. kasa i ksero czynne do godz. 8.30.

20/12/2022

Zakład Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii otrzymał akredytację ministra zdrowia.

19/12/2022

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej odpowiednio do swoich kwalifikacji z zakresu radiologii ( w tym zabiegowej) i diagnostyki obrazowej przez lekarzy w Zakładzie

19/12/2022

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy w Klinice Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ

19/12/2022

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii onkologicznej w Klinice Ginekologii Świętokrzyskiego

19/12/2022

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. Zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do dodatkowych zasobów i ustaleń wykonawczych w celu udzielenia pomocy w celu wspierania naprawy kryzysowej w kontekście COVID-19 pandemia i jej społeczne konsekwencje oraz przygotowanie ekologicznej, cyfrowej i odpornej naprawy gospodarki uruchomiono program pomocy na rzecz odbudowy spójności i terytoriów Europy (REACT-EU).  W ramach programowania środków z instrumentu REACT-EU, Ministerstwo Zdrowia – Departament Rozwoju Kadr Medycznych w Partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego(CMKP)  oraz Krajową Izba Diagnostów Laboratoryjnych(KIDL), realizuje projekt nr: POWR.07.01.00-00-0002/22 pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”.

12/12/2022

Lekarze otolaryngolodzy, pielęgniarki i logopedzi z oddziałów otolaryngologicznych z całej Polski uczestniczyli w warsztatach chirurgicznej rehabilitacji głosu u pacjentów z rakiem krtani, które od

08/12/2022

Rak krtani wywrócił ich życie do góry nogami, ale dzięki nowoczesnemu leczeniu, mówią i pomagają innym chorym.

Strony

Udostępnij