-A A +A

20/12/2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert w Klinice Ginekologii ŚCO SPZOZ w Kielcach na udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ginekolo

19/12/2023

Nowe, przyjazne środowisku źródło ciepła ogrzewa Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Uroczyste otwarcie nowej kotłowni odbyło się 11 grudnia 2023 r.

18/12/2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na udzielanie udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarzy specjalist

18/12/2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na implantacji i usuwaniu podskórnych systemów dostępu żylnego (portó

08/12/2023

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii przez lekarzy w Klinice Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach u

08/12/2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej odpowiednio do swoich kwalifikacji z zakresu radiologii ( w tym zabiegowej)

04/12/2023

Na „Białą sobotę pod choinkę” zaprasza 9 grudnia Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

30/11/2023

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na implantacji i usuwaniu podskórnych systemów dostępu żylnego (portów naczyniowych) z zakresu anestezjologii i intensy

Strony

Udostępnij