-A A +A

21/12/2020

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na wykonywaniu świadczeń kompleksowej diagnostyki genetycznej chorób

21/12/2020

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach 8-15

21/12/2020

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na implantacje i usuwanie podskórnych systemów dostępu żylnego (portów naczy

18/12/2020

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii dzień 24 grudnia 2020 r.

17/12/2020

Umowę na dofinansowanie termomodernizacji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii podpisali 16 grudnia: profesor Stanisław Góźdź – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Andrzej Bętkowski – marsza

15/12/2020

Konkurs ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na wykonywaniu świadczeń kompleksowej diagnostyki genetycznej chorób nienowotworowych, z uwzględnieniem cytogenetycznych badań moleku

14/12/2020

Przypominamy, że mimo pandemii SARS-CoV-2 Świętokrzyskie Centrum Onkologii realizuje swój program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla pacjentów onkologicznych.

11/12/2020

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii

11/12/2020

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na implantacje i usuwanie podskórnych systemów dostępu żylnego (portów naczyniowych) oraz konsultacje pacjentów z dysfunkcją podskór

Strony

Udostępnij