-A A +A

19/01/2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu radiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej ŚCO.

16/01/2023

Świętokrzyskie Centrum Onkologii z okazji Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w dniach 16-22 stycznia 2023 r.

16/01/2023

Aż 104 badania: 42 mammografie i 62 cytologie wykonaliśmy podczas „Białej soboty na dobry początek”, która odbyła się 14 stycznia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

16/01/2023

Doktor Jakub Spałek z Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii przeanalizował czynniki powodujące uszkodzenia protez głosowych, stosowanych przez pacjentów

10/01/2023

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza 14 stycznia w godzinach 9.00-14.00 na „Białą sobotę na dobry początek”.

09/01/2023

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie p

09/01/2023

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej odpowiednio do swoich kwalifikacji z zakresu radiologii ( w tym zabiegowej) i diagnostyki obrazowej przez lekarzy w Zakładzie

09/01/2023

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie otorynolaryngologii w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i

29/12/2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na Udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy w Klinice Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum O

29/12/2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii onkologicznej w Klinice Ginekologii ŚCO

Strony

Udostępnij